2010. augusztus 10., kedd

KRISTÄLYGYEREKEK ES A TERMESZET

A KRISTÁLYGYEREKEK TERMÉSZETTEL, ÁLLATOKKAL ÉS KÖVEKKEL VALÓ KAPCSOLATA

Amennyire úgy tűnik, hogy a kristály gyerekek más bolygókról vagy birodalmakból származnak, ugyanolyan szoros összekötte­tésben állnak a Földdel, a természettel és az állatokkal. Ezek a gyerekek inkább játszanának kint a fák, sziklák, virágok és vizek körül, mint bárhol máshol. Néhány szülőnek ténylegesen gondot okoz, hogy hogyan tartsák bent a házban a gyerekeket. Más szü­lők szerint azonban, ha kristály gyerekük rosszkedvű, egy kirán­dulás azonnal megoldással szolgál a bajra. Mint apró "Szent Ferencek", ezek a gyermekek olyan tisztaságot sugároznak ma­gukból, hogy az állatok megbíznak bennük. Képzeld el a virágo­kat, a madarakat és a napot, miközben örömmel énekelnek - ilyen boldogság egy boldog kristály gyermek közelében lenni.

Négy lábú barátok

Ahogy a zene képes megszelídíteni a vadállatokat, a kristály gyerekek is épp olyan hipnotikus erővel hatnak az állatokra. Ahogy már korábban is említettem, birkózhatnak nagytestű kutyákkal és macskákkal, nem sérülnek meg mégsem. Az állatok érzékelik azt, hogy ezeknek a gyerekeknek ártatlan a lelkük. Az állatok és a kristály gyerekek a szeretet hullámhosszán tudnak egymással kommunikálni, és tökéletesen megértik egymást.
Leah, már most tizenöt hónaposan mély barátságba került a család háziállataival. Édesanyja, Cynthia szerint Leah legjobb barátja Yogi, a kutyájuk. Cynthia azt meséli, hogy "Leah akkor állt fel magától, amikor Yogiba kapaszkodott. Aztán Yogi elsé­tált, és Leah saját magától állt a lábán. Ez csodálatos, mivel a legtöbb állat hagyta, hogy megérintse őket, vagy nyúzza, gyö­möszölje őket. Ez varázslat. Az állatok tisztelik őt!"
A hároméves Abbie hasonlóképpen bűvöli el az állatokat. Édesanyja, Andrea így beszél erről: "Gyakran látom, hogy a ku­tyáinkkal, macskáinkkal együtt üldögél, csak tartja rajtuk a ke­zét, közben nem beszél hozzájuk. Ez akár percekig is tarthat. Úgy tűnik, hogy megnyugtatja az állatokat."
A tizennyolc hónapos Isabella már kétszer úszott vad delfi­nekkel a hawaii Konában. Édesanyja, Phillipa azt mondja, hogy mindkét alkalommal nagy hatással volt a kislány a delfinekre. "A delfinek egyenesen odajöttek hozzá, alámerültek, és aztán újra meg újra visszajöttek."
A vad- és a háziállatokat egyaránt elbűvölik a kristály gye­rekek, megérzik ezeknek a különleges fiataloknak a becsületes­ségét. Amikor Pam elvitte a tizennyolc hónapos kislányát az állatkertbe, az állatok megbámulták a kislányt, ahelyett, hogy ez fordítva történt volna!
Egy anyagorillának az állatkertben éppen egy Hannah életko­rú bébije volt. Pam azt meséli: "A gorilla és én mindketten szop­tattunk, és én rendkívül közel éreztem őt magamhoz. Az anya­gorilla észrevette Hannah-t, odasétált ahhoz az üveghez, mely elválasztotta őket tőlünk. A gorilla és Hannah szeretettel nézték egymást. Aztán a gorilla rám nézett, lágyan az üvegre tette a mancsát, pont az arcom mellett. Odatettem én is a kezemet. Hihetetlen kapocs volt akkor közöttünk, annyira vonzódott Hannah-hoz."
Végül, Hannah és Pam búcsút mondtak új barátjuknak, és el­sétáltak oda, ahol az oroszlánok vannak. Anya és lánya az üve­gen keresztül bámulták oroszlánokat. Pam így emlékszik: "Az egyik oroszlán hirtelen felfigyelt valamire. Felkelt, odament, tel­jesen a hatása alatt volt annak a valaminek, ami az üvegfal má­sik oldalán volt. Nagyon koncentrált és elszánt volt. Megnéz­tem, hogy mi keltette fel az érdeklődését, és a lányom volt az! Egymással szemben álltak, az üvegfal elválasztotta őket, de mégis teljes volt köztük a kapcsolat. Teljesen Hannah hatása alá került. Olyan volt, mintha Hannah volna az állatkert szenzáció­ja, nem az állatok. A látvány hatalmas tömeget odavonzott, és mindenki azon tűnődött, hogy mi lehet olyan különleges ezen a lányon, aki teljes mértékben hatása alá vonta ezt a szépséges nőstényoroszlánt."

Empátia a természet iránt

Amellett, hogy az állatokkal barátkoznak, a kristály gyerekek má­sik fő tulajdonsága az a mélységes empátia, mellyel a tennészet iránt viseltetnek. A kristály gyerekek érzik az állatok, a bogarak és a növé­nyek érzéseit. Hangot adnak a természetnek, és arra emlékeztetnek bennünket, hogy mindenkinek és mindennek vannak érzéseik.
Andrea azt meséli, hogy hároméves kislánya, Abbie nem hagyja, hogy bárki eltaposson egy rovart, még a nagy, rémisztő pókokat sem. "Isten alkotta őket", mondja Abbie azoknak a fel­nőtteknek, akik rá akarnak egy bogárra taposni. Gyakran úgy gondolunk a bogarakra, mint a kisfiúk felségterületére, holott a leány kristály gyerekek sem tesznek különbséget természetben található barátaik között. Olyannyira szeretik a bogarakat, mint bármely más teremtményt.
Amikor a hatéves Róbert szülei a hátsó udvarba építettek egy medencét, két fűzfát ki kellett vágni. Amint Róbert meglátta a láncfűrészt, a fákhoz szaladt, mindegyiket átölelte, és megsirat­ta őket.
A hétéves Chad totyogó korától empátiával viseltetik a ter­mészet iránt. Egyszer, amikor egy levél leesett egy fáról, Chad így szólt édesanyjához: "Ez a szegény levél, lehullott a fáról, el­hagyta a családját!"
Amikor gyíkok másztak be a családi házba, a hétéves Liam óvatosan megfogta őket, és kivitte őket. Amint ezzel foglalatos­kodott, ilyeneket mondott a gyíkoknak: "Haza kell mennetek, a gyerekeitek várnak benneteket", vagy: "Ki kell mennetek, és sze­reznetek ennivalót; tudom, hogy éhesek vagytok." Liam édes­anyja azt mondja, hogy kisfia tudta, mit gondolnak, és hogyan éreznek a gyíkok. Azt mondta nekik, hogy ne féljenek, és azok
hallgattak rá.
Egyszer valaki letépett egy szál virágot, és odaadta a kétéves Crystalnak, aki erre nagyon dühös lett. Crystal odament a virág tövéhez, amely még mindig ott volt a földben, és megpróbálta
visszailleszteni a virágot.
Az ötéves Alice imádja a virágokat, és nagyon kiborul, amikor édesanyja megmetszi a növényeket, vagy leszedi az elszáradó vagy száradásnak indult leveleket vagy virágokat.
A hatéves Isaac egy csiszolt követ mutatott a nagymamájá­nak, Laurának, amelyet a kezében tartott. Isaac elmagyarázta, hogy a követ az útról vette fel, mert nem akarta, hogy átmenje­nek rajta az autók.
A hároméves Zoey átöleli a fákat, és megpuszilja az elszáradt vagy sérült leveleket.

A fenséges szabad levegő

A nyitott szívű kristály gyerekek esetében nem meglepő, hogy szeretnek kint időzni a természetben, állatok, növények közt, a szabad levegőn. A kristály gyerekek sokkal többre értékelik a ter­mészetes szépséget, mint a mesterséges dolgokat.
Például, szeretik levetni a ruháikat, a földbe ásni, és megfi­gyelni a hangya kolóniákat. A kristály gyerekek a természet rész­leteiben találják meg a szépséget, és hosszú időket töltenek el azzal, hogy bámulják, ahogyan a szél a növényeket borzolja.
Conchita azt meséli, hogy húszhónapos kisfia, Nathan egy igazi természetimádó. "Minden ajtót be kell zárnunk, hogy bent tarthassuk. Amikor csak teheti, ruhátlanul szeret lenni a termé­szet lágy ölén. Szeret játszani a vízben, összekeverni azt piszok­kal és megenni."
Az egyik magyarázata annak, hogy a kristály gyerekek miért szeretik annyira a természetet az, hogy kommunikálnak az álla­tokkal és a növényekkel. Magda azt meséli, hogy négyéves kislá­nya, Taylor megállás nélkül beszél a virágokhoz. "Taylor elmond­ja a virágoknak, hogy mennyire szépnek találja őket. Beszélget a kicsi bogarakkal is, és megpróbálja megvigasztalni őket."
A kristály gyerekek a természet varázsára tanítanak bennün­ket, és azt tudatosítják bennünk, hogy minden élő. Shawn és Keli Carpenter arról számolnak be, hogy a hároméves Corbin nevű fiuk figyelemreméltó kapcsolatban áll a fákkal. "Corbin el­mondja, hogy mit mondanak, mit éreznek, és mit csinálnak a fák. Odafigyel minden élőnek a lelkére, tud beszélni a madarak­kal, halakkal, növényekkel, rovarokkal és a sziklákkal, a fákkal a legszorosabb azonban a kapcsolata."
Amikor a négyéves Colin egyik nap sétálni ment az édesany­jával, egyszer csak megállt, felnézett egy fára, és nekidőlt. Colin sóhajtott egyet, és így szólt: "Mama, érzem a fa szeretetét; ér­zem a szíve dobbanását."
A természetben való időtöltés kitűnő hangulatjavító min­denki számára, beleértve a kristály gyerekeket is. Amanda azt meséli, hogy ha tizennégy hónapos kislánya elkezd nyafogni, mindössze annyit kell tennie, hogy kivigye levegőzni. "Abban a pillanatban boldog és békés lesz, csupán attól, hogy a füvön sétálgat és felszed egy kis sarat."
Ezeknek a gyermekeknek a szórakoztatásához nincs szükség semmiféle bonyolult konstrukciójú játékra. Csak ki kell őket vinni a természetbe, és ők mozdulatlanul figyelik a zizegő leve­leket, a pókokat és a madarakat. A tizenkét hónapos Rihana hisztis lesz, ha túl sok időt tölt a négy fal között. Rihana édes­anyja arról számol be, hogy a kislányt végtelenül elbűvöli, ha megérintheti a fákat, érezheti a füvet, és kergetheti a leveleket. Még az idősebb kristály gyerekek is többre értékelik a termé­szetet, mint az ember által készített játékokat. A hatéves Haley rendet akart tenni a szobájában, meg akart szabadulni azoktól a játékoktól, amelyekkel nem játszott. így kiárusította őket a család garázsában. Haley-nek és húgának 192 dollár haszna származott a kiárusításból. Ahelyett, hogy több játékot vásárol­tak volna, vettek egy vörös juharfát a család hátsó udvarára. A szabadban eltöltött idő iránti rajongásuknak köszönhetően
nem véletlen, hogy a kristály gyerekek már fiatal korukban szoros kapcsolatot alakítanak ki a természettel. Többségük a Földanyát védelmezi. Például, az ötéves Nicky állandóan arra fi­gyelmezteti az édesanyját, hogy ne pocsékolja a vizet. Annak is tudatában van, hogy az elektromosság milyen hatással van a ter­mészetre. Nicky lekapcsolja a villanyt, amikor kimegy a szobá­ból, és addig nem kapcsolja fel, amíg a nap le nem megy.

Kristályok és Kövek

Az is találó, hogy a kristály gyerekeket mennyire elbűvölik a kristályok és a kövek. Az életerő-energiára nagyon érzékenyek. Ezek a gyermekek tudják, hogy az ásványok világa éppúgy élet­teli, mint Isten többi teremtménye. Egy kristály gyerek érdeklő­dését és szeretetét egy szép szikla képződése éppúgy kivívja, mint egy személy vagy épp egy állat.
Amikor a hároméves Victoria édesapjával és nagymamájával elmentek a dél-kaliforniai mareográfra, igazán elemében volt! Az óceán szikláihoz szorította fülét, mindegyikkel külön beszélt, és hallgatta őket. A nagymama így számol be erről: "Tö­meget vonzott oda, hiszen mindenki számára egyértelmű volt, hogy Victoria a kövekkel beszélget."

mareográf: Vízszintíró: A tenger szintváltozásait mérő és feljegyző önműködő készülék, mellyel a mé­réseket hajáról vagy parti megfigyelőállomásokról végzik. (Természettudományi Lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989, 17. kötet)

A kristályköveket régóta használják a spirituális ceremóniák alkalmával és gyógyításra, hogy irányítsák és megsokszorozzák az isteni energiát. A kvarckristályokat szintén alkalmazzák az elektronikában, például rádiók, órák esetében azért, hogy növel­jék elektronikus jeleiket. Egyeseknek meggyőződése, hogy az ősi civilizációk kristályokat használtak a szállításhoz és világítás­hoz. Arról is születtek elméletek, hogy a frigyláda is örökéletű energiával átitatott kristályokat tartalmazott.
A kristály gyerekek érzékelik a kristályok által kibocsátott im­pulzusokat, és nagyra becsülik a kristályok mágikus tulajdonsá­gait és erejét. Ezeknek a gyerekeknek a nagy része intuitív mó­don tudja, mindenféle előzetes gyakorlat nélkül, hogy hogyan kell gyógyítani a kristályokkal.
Carri Lineberry a négyéves Shailyn, és a hároméves Maia édesanyja. Carri azt mondja, hogy mindkét kislány szívesen ke­zeli a kristály-gyűjteményüket. Nagyon sokszor adtak már szá­mot arról, hogy tisztában vannak ezeknek a köveknek az erejével.
Például Maia egy ametisztet tart az ágya alatt. Carri azt mondja: "Egyik nap megtaláltam, és eltettem onnan. Maia azonnal észrevette, hogy eltűnt, visszatette oda, velem pedig közölte, hogy annak ott a helye."
Egy másik alkalommal, Shailyn bemászott az ágyba. Shailyn látott egy rózsakvarc kristályt édesanyja éjjeliszekrényén, és a kezébe vette. Carri így emlékszik vissza: "Épp akkor vettem azt a kristályt, és Shailynnek erről nem volt tudomása."
Shailyn a kristályt Carri homlokának a közepére helyezte, és így szólt: "Mami, ezzel embereket lehet gyógyítani. Tudod, ez­zel műtéteket lehet végezni." Shailyn tovább rakosgatta a követ Carri különböző testrészeire, olyan határozottsággal, ahogyan egy avatott energiával gyógyító dolgozik.
Carri végül megkérdezte Shailynt, hogy hol tanulta a kris­tállyal való gyógyítást, mire a kislány tárgyilagosan azt felelte: "Jézustól".
Carri emlékszik, hogy a szoba energiája hihetetlenül csendes és nyugodt volt. "Libabőrös lettem, és sohasem felejtem el azt reggelt, egy másik időbe és térbe pillantottam be."
Judy Springer kisfia, Isaac szintén megmagyarázhatatlan tu­dással rendelkezik a kristályokat illetően. Egyszer például, Isaac váratlanul azt mondta: „Tudod a kristályok kifáradnak, ha túl so­káig tartjuk őket bent a házban. Ebben az esetben hosszú­hosszú időre ki kell tennünk őket a házból, a szabadba."
Néhány kristály gyerek az angyaloktól és a vezetőktől kap ta­nácsot a kristályok használatát illetően. Vannak olyan kristály gyerekek is, akik előző életükből szedik össze az információkat.
Stephen és Karén Williams azt mondja: "Ötéves kislányunk, Sabrina hirtelen kezdett el érdeklődni a kristályok iránt. Gyor­san megtanulta a kristályok fajtáit. Most már segít nekünk kivá­lasztani, mely kristályokat vegyük meg."
Egy este Sabrina közölte, hogy kristállyal való gyógyításra van szüksége. Miután kiválasztott néhány kristályt, édesanyja el­kezdte tanítani az emberi test csakrarendszcréről. Karen éppen azon volt, hogy elmagyarázza, hogyan kell a kristályokat az em­beri testre helyezni, amikor Sabrina így szólt: "Mami, tudom, hogy hová kell őket tenni, csináltam már azelőtt", és öngyógyí­tás céljából a testére helyezte a kristályokat. Karen azt mondja, hogy az, ahogy a kislány a kristályokkal bánt, meggyőzte őt azon az estén arról, hogy Sabrina kristályokkal való kapcsolata régeb­bi időkre nyúlik vissza.
A kristály gyerekek régi életekhez való kapcsolódása is talán egy magyarázata annak, hogy miért vonzódnak annyira az idő által kipróbált gyógyító eszközökhöz, mint például a kristályok­hoz, labirintusokhoz és gyógyító kerekekhez.
Egy hatéves gyermek a minap tett tanúbizonyságot a gyógyí­tó kerekekről való tudásáról. Carolyn azt meséli, hogy éppen a füvet nyírta, amikor kislánya, Haley szólt, hogy édesanyja nézze meg azt a meditációs helyet, amit kialakított. Haley szobájában édesanyja azt láthatta, hogy Haley a takarókat odaerősítette a bútorokhoz, hogy egy szent helyet alakítson ki. Középre Haley a kristályait helyezte el, valamint különleges köveket is kirakott kör alakban. Haley elmagyarázta az édesanyjának, hogy a kör kö­zepén ült, és meditált.
Carolyn így emlékszik: "A szoba nagyon békés volt, és a szent kör gyönyörű. Néhány éjszakával később Haley megkérdezte, hogy nem ülnék-e le vele a kör közepébe, és mindent elmesélt a gyógyításról. Megosztotta velem a kör jelentőségét, és egy kvarc­kristályt adott a kezembe, és aztán azt mondta, hogy tegyem a szívem közelébe. Aztán felkelt, és angyalokat idézett meg a kör köré, és Raphael arkangyalt is meghívta. Egy kicsi szív alakú ró­zsakvarcot helyezett oda, ahol Raphael arkangyalt látta, így a szerető, gyógyító energia előttünk volt. Haley tudta, mit csinál - hihetetlen volt!"
Még ha gyermeked nem is vezet gyógyító ceremóniákat a kristályokkal, attól még vonzódik a mágikus kövekhez. Mary Marshall mesélte nekem, hogy négyéves kisfia annyira szereti a kristályokat, hogy állandóan magánál hordja őket, és még velük is alszik. Mary azt meséli, hogy "az iskolai előkészítőben volt, és egy iskolai feladathoz olyan valamit kellett vinnie az iskolába, melynek a neve 'C'-vel kezdődik. Úgy döntött, hogy kristályokat (angolul: crystal) visz."
Petra azt meséli, hogy amikor hároméves kislányának, Julie­nak alvási problémái akadtak, a kristályok segítettek rajta. Petra úgy emlékszik, hogy Julie hirtelen nem akart egyedül aludni az éjszaka, és ötször-hatszor felébredt. Végül Julie elbeszélgetett a kislánnyal, és megtudta, hogy szellemeket lát a szobában.
Petra úgy orvosolta a problémát, hogy egy éjszakai rituálét szervezett. Petra most szeretettel kitessékeli a szellemeket a szo­bából, aztán pedig egy rózsakvarcot és ametisztet9 helyez Julie ágyába, valamint kvarckristályt az ablakpárkányra. Ez távol tartja a nem kívánt látogatókat, és most már Julie végigalussza az éjszakát.
Egy másik édesanya is úgy találta, hogy fia a kristályoknak kö­szönhetően jobban alszik. Laura Hills, egy hivatásos lélekgyó­gyász belső sugallatra kisfia szobájába kristály-energia rácsot készített. Egy hematit kristályt helyezett a hálószobának pon­tosan a közepére, valamint rodokrozit kristályokat a szoba min­den egyes sarkába. Laura azután elképzelt egy energiarácsot, a kristályok közötti energiaáramlással, amely középen a hematit kristály felett összpontosult. Aztán azt kérte, hogy egy éteri tükröt "építsenek" a piramis tetején keresztül, hogy felfelé elvezesse a negatív energiát a szobából. Ezek után, Laura megidézte a gyermek angyalait, és arra kérte őket, hogy vi­gyázzanak a kisfiúra.
Laura azt mondja, hogy gyermekei most már gyorsabban al­szanak el, és átalusszák az éjszakát. így emlékszik: "Miután el­készítettük az energiarácsot, a szoba hőmérséklete megemelke­dett. Ennek oka az volt, hogy a rács nagy mennyiségű pozitív energiát hozott létre!"

Használati útmutató a kristályok használatához

Mivel néhány kristály gyermek szimbiózisban él a kristályok­kal, talán többet akarsz nekik mesélni ezekről az elbűvölő kövek­ről. Kristályokat lehet vásárolni a metafizikus könyvárusító helye­ken, kristályokat forgalmazó boltokban és drágakő kiállításokon. És ne feledkezz meg arról, hogy a természetes kristályoknak na­gyobb az energiakibocsátása, mint a kézzel megmunkáltaknak.
Connie Barrett, aki évek óta kristályokat árusít, azt javasolja, hogy hagyjuk, hogy a gyermekek maguknak válasszák ki a kristá­lyokat. "Sok esetben" - mondja - "a gyermekek pontosan tud­ják, hogy melyek azok a kristályok, melyek megnyugtatják őket."
Connie a következőket meséli: "Egy alkalommal egy anya és a kis­fia jött be a boltba. Az édesanya elkezdte sorolni, hogy mi baja van a gyermeknek, mialatt a kisfiú próbálta elmondani neki, hogy már megtalálta azt a kristályt, amelyre szüksége van. Az édesanya végül odafordult hozzá, és így szólt: "Csöndben maradnál egy percre? Arról kérdezem a nénit, hogy melyik kő lenne a legjobb az asztmádra."
Megkértem, hogy mutassák meg azt a kristályt, amit a kisfiú választott. Egy rodokrozitot mutatott nekem, egy követ, amelyről úgy tartják, hogy segít megnyugtatni a solar plexus izmait, és amelyet asztma esetén ajánlanak. Megmondtam az anyukának, hogy kisfia nagyszerű érzékkel választotta ki azt a kristályt, amelyre szüksége van."
A gyermekek ráéreznek arra, hogy melyik az a kristály, amely­re nekik szükségük van. Ez nem azt jelenti, hogy ne adhatnánk nekik olyan kristályokat, amelyekről azt gondoljuk, hogy tetsze­ne nekik. Valószínűleg bármilyen kristályt szívesen fogadnak.
Ha a gyermek még nagyon kicsi, ne felejtsd el, hogy a pici méretű köveket lenyelheti. Kisbabákat ne hagyj magukra a kris­tályokkal, és ne is hagyd azokat közel hozzájuk. Vagy végy egy nagy méretű kristályt sima élekkel, így a baba nem tudja beven­ni a szájába azt, és nem sérülnek meg az éles élektől sem.
Connie kiemeli a fontosságát annak, hogy hagyjuk, hogy a gyermekek kiválasszák maguknak a megfelelő kristályokat. Van­nak bizonyos kristályok, amelyeket gyermekek gyógyítására le­het használni.

Rémálmok / álmatlanság: ametiszt - helyezd a gyermek éjjeli­szekrényére vagy a párnája alá.
Szívfájdalom: rózsakvarc - helyezd a gyermek szíve fölé, vagy hagyd, hogy medálként viselje.
Onbizalmi kérdések: citrin - lehet fülbevalóként vagy nyak­láncként viselni, vagy bárhová el lehet helyezni a szobába.
Koncentráció, figyelem és tanulás: karneol (a jelenben való helytállásért) vagy a szodalit (a mentális zavar letisztulásáért) - helyezd a gyermek szobájába, oda, ahol tanul.
Érzelmi nyomás: holdkő - nyakláncként lehet viselni, illetve a homlokhoz vagy halántékhoz dörzsölni.
Türelem: rodonit - a gyermeknek a kezében kell dörzsölget­ni a követ, ha türelmetlennek érzi magát.
Kommunikáció: türkiz (ha a gyermeknek problémát okoz másoktól segítséget kérni); kékesszürke szalagos achát (segít a kommunikációban); amazonit (segít, hogy ki tudjuk mondani az igazat) - akkor igazán hatásosak, ha nyakláncként vagy me­dálként viseljük őket.

Miután megvesszük a kristályt, meg kell tisztítanunk az előző tulajdonos energiáitól. Legalább négy órára ki kell ten­ni a napra. Ha nem süt a nap, akkor sós tengervízbe kell bele­meríteni. Ne hagyd sokáig ázni a vízben, mivel a só kimarhatja a kristályt. Aztán, kérd meg a kristály gyereket arra, hogy tartsa a kristályt közel a szívéhez, s kívánjon valamit. Például elképzel­heti azt, hogy a kristály testi bajokban fog segíteni, vagy abban, hogy nyugodtabban aludjon az éjszaka. Ha bármilyen negatív energia veszi körül a kristályt, tisztítsd meg újra, vagy nap­fénnyel vagy oldott sós vízben. Ezt rendszeresen meg lehet tenni.

Isteni természet

A költő Dorothy Frances Gurney írta a következőt: "Az em­ber Istenhez a legközelebb egy kertben lehet." A kristály gyere­kek ösztönösen tudják ezt, és összhangban állnak a természet­tel. A természet az ő templomuk, az a hely, ahol megérinthetik, érezhetik Istent.
Amikor a négyéves Colin és édesanyja sétálni mentek a gyö­nyörű japán kertbe, a fiú megállt és így kiáltott: "Mami, ez olyan szépséges. Érzem Istent és az angyalokat!"
Kate Mitchell, akinek Los Angelesben van kristályüzlete, el­mesélte, hogy egy Alex nevű ötéves kisfiú az édesanyjával láto­gatott el a boltba. Alex meglátott egy hatalmas kvarckristály csokrot, amelynek ára 500 dollárra rúgott, és kijelentette: "Azt szeretném, hogy ezt hozza nekem a Mikulás karácsonyra!" Az édesanyja habozott, és azt felelte: "Nem szeretnél inkább egy Nintendót, mint a többi gyerek?" Alex válasza határozott volt: "Nem!" Aztán az édesanyja azt kérdezte: "Alex, miért szeretnéd ezt a kristályt ennyire?" Erre így felelt: "Mivel természetes ere­detű, és a jó Isten alkotta."
Végül ezt a kristálycsokrot vitte a Mikulás a kisfiúnak.

Nincsenek megjegyzések: