2010. augusztus 13., péntek

Cserháti&Charlie - Száguldás, Porsche...

20 pont NEKED

Egy
Adj többet, mint amennyit elvárnak tőled, és ezt örömmel tedd.

Kettő
Akármihez fogsz, szenvedéllyel csináld végig.

Három
Harapd el szavaid, ha kritizálni akarsz, de a dicséreteket a tetőről is kiáltsd.

Négy
Mikor azt mondod Szeretlek, érezd komolyan.

Öt
Mikor bocsánatot kérsz, nézz az illető szemébe.

Hat
Bízzál az emberekben, de láss keresztül a hímezett hazugságokon.

Hét
Te egyedüli lélek vagy, aki valamiben a legjobb a világon, ezért bízzál magadban és találd meg azt a valamit, ami lekötelezve az emberiség javát szolgálja.

Nyolc
Sose nevesd ki senki álmait. Akinek nincs álma, annak nincs is sok mindene. Ha te az emberekben magadat is megismered, az a te lelki biztonságodat fejleszti.

Kilenc
Szeress mélyen és szenvedélyesen. Akkor is, ha fájdalmas lehet a szakítás, ez az egyetlen módja annak, hogy teljessé tedd az életed.

Tíz
Nézeteltérésben küzdj becsületesen - gúnyolódás nélkül.

Tizenegy
Ne ítélj el senkit a rokonain keresztül vagy az első benyomásból.

Tizenkettő
Tanulj mások hibájából.

Tizenhárom
Ha valaki kérdez tőled valamit, amire nem akarsz válaszolni, mosolyogva kérdezz vissza:
miért akarod ezt tudni?

Tizennégy
Jusson eszedbe, hogy a nagy szerelem és a nagy siker nagy rizikóval jár.

Tizenöt
Az igazságot és a kegyelmedet soha ne hagyd el, akaszd e kettőt nyakadba, hogy mindig és
mindenhol a szíved közelében legyen.

Tizenhat
Ha vesztettél, ne veszítsd el a tanulságot

Tizenhét
Jusson eszedbe a TTF. Tisztelet magad iránt, Tisztelet mások iránt, és Felelősség a saját tettedért.

Tizennyolc
Ne hagyd, hogy egy kis nézeteltérés tönkretegyen egy nagy barátságot.

Tizenkilenc
Amint rájöttél, hogy hibáztál, igyekezz azt kijavítani.

Húsz
Mosolyogj, miközben felveszed a telefont. A hívó érezni fogja a hangodból, hogy jó szándékkal gondolsz rá.

2010. augusztus 11., szerda

A SZÜLÖ ES GYERMEK KÖZTI SZERZÖDES

Most arról a szerződésről szeretnénk beszélni, amelyet a családban élő gyermekek kötnek szüleikkel lelki szinten, mielőtt a bolygóra inkarnálódnának, és pont abba az adott családba.

A szülő és a gyermek közti szerződés

Mielőtt egy lélek leszületne a Földre, egy olyan helyet és családot választ magának, ami a legjobban megfelel spirituális növekedési és fejlődési igényének. Biztosak lehettek abban, hogy gyermeketek azért választott titeket, mert ti alkalmasak vagytok arra, hogy általatok fejlődjön, valamint ti általa, ugyanis a lelki szerződések természetüknél fogva mindig kölcsönösek.

A szülő vállalja, hogy a fiatal testbe leszülető gyermeket gondozza, megvédi és ellátja azokkal a képességekkel, melyek szükségesek ahhoz, hogy életben maradjon a fizikai síkon. A szülő vállalja azt is, hogy támogatja azoknak a képességeknek és tehetségeknek a kifejlesztését, amik a gyermek spirituális küldetésének részei a bolygón.

A gyermek viszonzásképp vállalja, hogy segíti szülei tudatosságának a növelését azáltal, hogy egy magasabb rezgésszinű és mélyebb bölcsességgel rendelkező lélekkel élnek együtt. Ez az evolúció természetes útja, ahol a gyermek lelke az evolúciós spirálnak mindig egy magasabb szintjén áll, és így tudja támogatni a szüleit a saját fejlődésükben. Ám a szülőknek tudatában kell lenniük ennek az ajándéknak. Oly sok, még fel nem ébredt szülő tekint úgy a gyermekére, mint egy gyenge lényre, akit irányítani és alakítani kell, és képtelen észrevenni a bölcsességet és az ajándékot, amit minden gyermek magával hoz.

A jövőbeli Új Földön minden gyermeket méltányolni fognak, mint bölcs lelket. A szülők tudatában lesznek gyermekükkel kötött lélekszerződésüknek, és keresni fogják, hogyan tudnák együtt beteljesíteni azt materiális kötelezettségükkel a gyermek fizikai jóléte érdekében.

Kristály Gyerekek

A kristály vibrációjú gyermekek más típusú szerződést kötnek szüleikkel. Ha az Indigók a romboló brigád, akkor a Kristályok az építők. Ez az oka annak, hogy az Indigók és Kristályok gyakran születnek ugyanabba a családba. Ez lehetőséget ad a régi struktúrák eltávolítására, és újak építésére.

A Kristály Gyermek mindig nagyon magas vibrációval rendelkezik, és lélekfeladatai között szerepel az is, hogy a planetáris kristályráccsal dolgozzon, és tartsa az energiát, hogy elősegítse a globális változásokat. Ezért a Kristály Gyermekekkel kötött szerződés még több kihívást tartogat a szülők számára, akiknek meg kell érteniük, hogy ez a kicsi gyermek egyben egy bölcs és erős lélek is, akinek a munkája messze túlnyúlik a család szűk határain.

Ezért van az, hogy a Kristály Gyermekek gyakran stresszesek, és túlteng bennük az energia. A körülöttük élők energiájával dolgoznak, nemcsak családi szinten, hanem ugyanúgy nagyobb közösségi szinten is. A szülőknek az a feladata, hogy megértsék a Kristály Gyermekük lényét és lélekmunkáját, és hogy ennek megfelelően megpróbálják támogatni őt.

Viszonzásképp a Kristály Gyermek támogatja szülei spirituális fejlődését. A Kristály Gyermek képes "bevonzani" szülei életébe azokat az embereket és eseményeket, amikre a szülőknek szükségük van a fejlodésük érdekében. Ez azért lehetséges, mert a Kristály Gyermekek tudatossága nagyon messzire terjed, és odahelyezi és odavonzza azokat a lényeket, akik az adott időszakban leghasznosabbak a család számára. Így a Kristály Gyermekek szülei gyakran a növekedés és a fejlődés egy gyorsított útján találják magukat, ami gyermekük ajándéka.

A spirituális növekedés gyakran segíti egy magasabb tudatszint megteremtését a családon belül, és segít abban, hogy a családi interakcióknak és tiszteletnek új formáit teremtse meg. A legfontosabb tanítás a " létezők egyenlősége". A Kristály Gyermek erőteljes, szerető és alkotó energiákkal ajándékozza meg a családot. Ez a szülők felé kinyilvánított "egyenlőség", és ugyanilyen szeretettel, tisztelettel és megbecsüléssel kell kezelni őket.

A jövőben a gyermekeket is egyenlőnek tekintjük majd, "egyenlő" családi jogokkal, nem csak eltartottnak. Velük is megbeszélik szüleik azokat a családi dolgokat, melyek érintik őket, és választási lehetőségeket ajánlanak nekik. Ez az ő tanításuk és szerződésük veletek, mint szülőkkel - megbecsülés, tisztelet, támogatás és szeretet, ami kölcsönös és kölcsönösen hasznos.

2010. augusztus 10., kedd

KI VAGYOK EN?

Ki vagyok én?
U -ni- ver - zum [univerzum]:
Egyetlen dal; minden létező dolgok összessége.

A védanta szerint az emberi szenvedésnek csupán öt oka van. Az első ok az, hogy nem tudjuk, kik va­gyunk. A második, hogy az egónkkal vagyis az énké­pünkkel azonosulunk. A harmadik, hogy ragaszkodunk ahhoz, ami mulandó és valótlan. A negyedik, hogy félve riadunk vissza attól, ami mulandó és valótlan. Az ötödik a halálfélelem. A védanta kimondja továbbá, hogy a szenvedés mind az öt oka benne foglaltatik az első okban - abban, hogy nem tudjuk, kik vagyunk. Ha meg tudunk felelni erre az egyetlen alapvető kérdésre, hogy „ki va­gyok?", az összes kapcsolódó kérdésre is megtaláljuk a választ, úgymint: Honnan jöttem? Mi az életem értelme és célja? Hová távozom a halálomkor?
Mármost ha valaki megkérdezné tőled, hogy ki vagy, a válaszod valószínűleg ilyesformán hangzana: ó, ez meg ez a nevem, amerikai vagyok, vagy japán, esetleg én va­gyok ennek a vállalatnak az elnöke. Mindezek a válaszok az énképedre vagy egy rajtad kívül álló tárgyra vonat­koznak: egy névre, helyre vagy körülményre. Az énképeddel vagy a tapasztalati világod tárgyaival való azono­sulás e folyamatát tárgy-hivatkozásnak nevezzük.
Az is megtörténhet, hogy a testeddel azonosulsz, és azt mondod: ez a testem. Ez a rakás hús és csont vagyok én. Ám ekkor a kérdés a következő: Mi a test, és miért mondod a magadénak? A test, amelyet a magadénak mondasz, valójában az univerzum alapanyaga: újrafel­használt föld, víz és levegő. De ugyanez az ablakod előtt álló fa is. Miért nevezed a tested a magadénak, a csilla­gokat, a Holdat és az ablakod előtt álló fát pedig nem? Természetesen úgy tűnik, a tested közelebb áll hozzád, ám ez azt feltételezi, hogy tudod, hol helyezkedik el az „én," amelyet önmagaddal azonosítasz.
Sok ember úgy érzi, hogy az „én," amit önmagának nevez, vagyis a bőrbe zárt tudatosság valahol a fejében helyezkedik el. Mások úgy vélik, a szívük vagy a napfo-natcsakrájuk mögött található. De soha egyetlen tudo­mányos kísérlet sem fedezte fel a tudat központját a tér vagy idő bármely konkrét pontjában.
A védikus tudomány és a zsidó Kabbala ugyanazt az érdekes meglátást közvetítik nekünk: tudatunk központ­ja a tér-idő egészének középpontja is. Egyszerre létezik mindenhol és sehol. De tegyük fel egy pillanatra, hogy a tudatod valóban ott helyezkedik el, ahol fizikailag éppen tartózkodsz. Ha ennek az univerzumnak végtelen di­menziói vannak - márpedig a fizikusok ezt állítják -, ak­kor a végtelenség a te tartózkodási helyedtől terjed szét, minden irányban. Az univerzum középpontjában vagy, de ugyanígy én is, hiszen a végtelenség arról a helyről is minden irányban szétterjed, ahol én tartózkodom. A végtelenség ily módon egy Kínában tartózkodó ember­től, egy szibériai kutyától és egy afrikai fától is minden irányban szétterjed. Az igazság az, hogy én itt vagyok, de egyben mindenhol máshol is vagyok, hiszen az itt a tér minden másik pontjáról annyit jelent, hogy ott. Te pedig ott vagy, de te is mindenütt vagy, hiszen az ott annyit jelent, hogy mindenhol, vagy egyetlen konkrét helyen sem.
Más szóval a térbeli elhelyezkedés észlelés kérdése. Amikor azt mondjuk, hogy a Hold közel van, a Nap pe­dig messze, az csak a mi konkrét megfigyelőpontunkból igaz. A valóságban nem létezik fent és lent, észak és dél, kelet és nyugat, itt és ott. Ezek pusztán hivatkozási pon­tok, amelyeket a kényelmünk miatt használunk. A koz­moszban semmi sincs helyhez kötve, ami annyit jelent, hogy nem korlátozhatjuk az itt, az ott vagy a valahol fo­galmaira.
A szemem azonban azt mondja, hogy ez nem igaz. Én itt vagyok, te pedig ott vagy, bárhol is legyél. Tehát nem kellene talán annyira megbíznunk az érzékeinkben. A szemem azt mondja nekem, hogy a Föld lapos, de ebben már senki sem hisz. Érzékszervi tapasztalataim arról ta­núskodnak, hogy a föld a lábam alatt mozdulatlan, de a tudomány révén tisztában vagyok vele, hogy a Föld fo­rog a tengelye körül, és óránként több ezer kilométeres sebességgel száguld a világűrben. Érzékszervi tapaszta­lataim arról tanúskodnak, hogy az általam észlelt tár­gyak szilárdak, ám ez sem igaz. Tudjuk, hogy a tárgyak atomokból állnak, amelyeket viszont hatalmas üres te­rekben kavargó részecskék építenek fel.
Az anyagi világ tapasztalata puszta babona, amit azért alakítottunk ki, mert megtanultunk hinni az érzé­keinknek. Valójában az univerzum egy kaotikus energia­leves, amelyet az öt érzékünk segítségével fogyasztunk el, hogy azután a tudatunkban anyagi valósággá alakít­suk. Érzékeink változtatják a súlytalan energiát hanggá és rezgéssé, formává és szilárdsággá, anyagszerkezetté és színné, illattá és ízzé. És ennek az energialevesnek az egyéni értelmezése szervezi meg valóságunkat, és hozza létre érzékszervi tapasztalatunkat. Időnk nagy részében ezt az értelmezést társadalmi beidegződéseink következ­ményeként, öntudatlanul végezzük. A filozófusok ezt a társadalmi kondicionálás hipnózisának nevezik. Amikor e hipnózis hatása alatt élünk, a materializmus babonájá­ban hiszünk.
A materializmus babonája az érzékszervi tapasztala­ton mint a valóság döntő próbáján alapul. Ezen élet­szemlélet szerint a valóság az, amit a szemünkkel lá­tunk, a fülünkkel hallunk, az orrunkkal szagolunk, a szánkkal ízlelünk vagy a kezünkkel tapintunk. Ha az energia vagy információ nem elérhető az érzékszerveink számára, akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, nem is létezik. Az értelem pedig, nyelvileg szervezett logikai rendszerével, arra szolgál, hogy alátámassza e téves va­lóságfelfogást.
Az érzékszervi tapasztalat teljes mértékben csalóka. Olyan tünékeny, mint egy álom vagy egy fantáziakép.
Valóban létezik például a vörös szín? Minden egyes szín, amit látsz, a fény egy bizonyos hullámhossza, az általad észlelt fénytartomány pedig az egésznek egy töredéke. Meddig ragaszkodhatsz egy illúzióvilághoz? Képzelhe­ted ugyan, hogy a testeddel vagy azonos, amelyet az ér­zékeid képesek térben és idó'ben behatárolni, ám ez a test láthatatlan rezgések mezeje, amelynek nincsenek tér- és időbeli korlátai.
Tehát alkalmasint nem az a kép vagy, amellyel azo­nosulsz, és nem is a tested. Akkor talán a gondolataiddal és az érzéseiddel kell azonosnak lenned. De vajon ki ál­líthatja őszintén, hogy tudja, honnan származnak a gon­dolatok és az érzések? Honnan származnak, és hová tűn­nek el? Ha viszont nem tekintheted kizárólagos birtokodnak a tapasztalati világod tárgyait, a testedet, de még a gondola­taidat és az érzéseidet sem, akkor mit mondhatsz a maga­dénak? És itt siet segítségünkre a védanta. Ha a kizárás szót felcseréled a befogadással, akkor nem csak ezekkel a tárgyakkal, nem csak ezzel a testtel, nem csak ezekkel a gondolatokkal és érzésekkel vagy azonos, hanem te vagy minden tárgy, minden test, minden gondolat és minden ér­zés. Minden lehetőségek energiamezeje vagy.
Lényegi éned, léted valódi magva a tudatosság meze­je, amely kölcsönhatásba lép Önmagával, hogy azután el­mévé és testté váljon. Más szóval te tudat avagy szellem vagy, amely megfogan, felépül, irányít, elmévé és testté válik. Valódi éned elválaszthatatlan az értelem mintáza­taitól, amelyek a teremtés minden szálát áthatják. A létezés legmélyebb szintjén te vagy maga a Lét, amely nincs sehol, ugyanakkor mindenütt jelen van. Nincs másik „te," csak az egész kozmosz. A kozmikus el­me megteremti a fizikai univerzumot, a személyes elme pedig megtapasztalja azt. Ám igazság szerint a kozmikus és a személyes elmét egyaránt átjárja a végtelen tudat. E végtelen tudat a forrásunk, amely a világ minden meg­nyilvánulását magában hordozza.
Az önmagát szemlélő végtelen tudat teremti meg a megfigyelő, avagy a lélek fogalmát, a megfigyelés folya­matát, avagy az elmét és a megfigyelés tárgyát, avagy a testet és a világot. A megfigyelő és a megfigyelt kapcso­latokat hoznak létre maguk között - ez a tér. E kapcsola­tok alakulása eseményeket idéz elő - ez az idő. Ám mindez nem egyéb, mint maga a végtelen tudatosság.
Más szóval mi a végtelen tudatosság vagyunk, hely­hez kötött nézőponttal. És mégis, egész gondolkodási rendszerünk elválasztja a megfigyelőt a megfigyelttől, felszabdalja a végtelen tudatot az idő és tér által elkülö­nített tárgyak világává. Az értelmünk a képzelt képek kalitkájában, a tér, idő és okság fojtogató pókhálójában tart fogva bennünket. Ennek következtében elveszítjük kapcsolatunkat a valóság igazi természetével, amely ha­talmas, határtalan, halhatatlan és szabad. Mindnyájan az értelem foglyai vagyunk. Az értelem tévedése pedig egyetlen mondatban megfogalmazva a következő: összetéveszti a valóság képét magával a való­sággal. Belepréseli a lelket egy testnyi térfogatba, egy élettartamnyi időbe, és már ki is mondta a halandóság bűvös igéjét. Az én képe beárnyékolja a határtalan Ént, és úgy érezzük, el vagyunk szigetelve a végtelen tudat­tól, avagy a forrástól. Ezzel kezdetét veszi a félelem, fel­üti fejét a szenvedés és az emberiség valamennyi problé­mája, kisebb bizonytalanságainktól nagyobb katasztrófá­inkig, amilyen a háború, a terrorizmus, és az emberi lealacsonyodás összes egyéb megnyilvánulása. Annak az embernek, aki az értelem börtönében sínylődik, valóban minden szenvedés. Ám e szenvedés oka elhárítható. Va­lódi természetünkkel kapcsolatos tudatlanságunk okoz­za belső énünk elhomályosulását. Ám amikor eloszlatjuk ezt a tudatlanságot, feltárul belső énünk hatalmas és ha­tártalan természete.
Ez elsőre talán különös vagy elvont dolognak hang­zik, de ha kitartasz az elképzelés mellett, és megérted, eljutsz a legdrámaibb felfedezésig: valódi éned nem anyagi természetű, ezért nincs alávetve a tér, az idő, az anyag és az okság korlátainak. A lélek, a szellem, lényed magva túlmutat mindezen. Ebben a szent pillanatban is a színtiszta tudat energiamezeje vesz körül téged. A szín­tiszta tudat - amely hatalmas, tápláló, legyőzhetetlen, határtalan és szabad - fénybe borítja és megeleveníti el­méd és tested. A színtiszta tudat, az örök szellem eleve­níti meg a létezés egészét, ami azt jelenti, hogy mindent tudó (semmi sincs rejtve előtte), mindenütt jelenlévő (egyidejűleg minden helyszínen megtalálható) és min­denható (korlátlan a hatalma).
Ha most nem egészen világos előtted mindez, ne ag­gódj! A következő fejezetekben közelebbről szemügyre vesszük a szellemnek, a belső énnek, minden létező for­rásának különböző megnyilvánulásait. Ezeket az oldala­kat olvasva tisztább képet kapsz majd arról, hogy ki vagy te valójában. Mihelyst igazán magadévá teszed ezt a tu­dást, az életedben otthonra talál az öröm. Nemcsak az áll majd hatalmadban, hogy megvalósítsd minden vá­gyad, hanem valódi szabadságban és kegyelemben is ré­szed lesz. Ez azt jelenti, hogy soha nem tapasztalsz félel­met, még halálfélelem formájában sem.

Kulcsfontosságú pontok

• A tudatosság mezeje vagy. Valódi lényeged a színtisz­ta tudat avagy szellem, amely elmévé és testté válik.
• Az értelem összetéveszti a valóság képét magával a valósággal, és ez a kép beárnyékolja valódi énedet.
• Ha azonosulsz valódi lényegeddel, kiszabadulsz az értelem börtönéből, és belépsz a végtelenség, a ha­tártalanság és a szabadság világába.

KRISTÄLYGYEREKEK ES A TERMESZET

A KRISTÁLYGYEREKEK TERMÉSZETTEL, ÁLLATOKKAL ÉS KÖVEKKEL VALÓ KAPCSOLATA

Amennyire úgy tűnik, hogy a kristály gyerekek más bolygókról vagy birodalmakból származnak, ugyanolyan szoros összekötte­tésben állnak a Földdel, a természettel és az állatokkal. Ezek a gyerekek inkább játszanának kint a fák, sziklák, virágok és vizek körül, mint bárhol máshol. Néhány szülőnek ténylegesen gondot okoz, hogy hogyan tartsák bent a házban a gyerekeket. Más szü­lők szerint azonban, ha kristály gyerekük rosszkedvű, egy kirán­dulás azonnal megoldással szolgál a bajra. Mint apró "Szent Ferencek", ezek a gyermekek olyan tisztaságot sugároznak ma­gukból, hogy az állatok megbíznak bennük. Képzeld el a virágo­kat, a madarakat és a napot, miközben örömmel énekelnek - ilyen boldogság egy boldog kristály gyermek közelében lenni.

Négy lábú barátok

Ahogy a zene képes megszelídíteni a vadállatokat, a kristály gyerekek is épp olyan hipnotikus erővel hatnak az állatokra. Ahogy már korábban is említettem, birkózhatnak nagytestű kutyákkal és macskákkal, nem sérülnek meg mégsem. Az állatok érzékelik azt, hogy ezeknek a gyerekeknek ártatlan a lelkük. Az állatok és a kristály gyerekek a szeretet hullámhosszán tudnak egymással kommunikálni, és tökéletesen megértik egymást.
Leah, már most tizenöt hónaposan mély barátságba került a család háziállataival. Édesanyja, Cynthia szerint Leah legjobb barátja Yogi, a kutyájuk. Cynthia azt meséli, hogy "Leah akkor állt fel magától, amikor Yogiba kapaszkodott. Aztán Yogi elsé­tált, és Leah saját magától állt a lábán. Ez csodálatos, mivel a legtöbb állat hagyta, hogy megérintse őket, vagy nyúzza, gyö­möszölje őket. Ez varázslat. Az állatok tisztelik őt!"
A hároméves Abbie hasonlóképpen bűvöli el az állatokat. Édesanyja, Andrea így beszél erről: "Gyakran látom, hogy a ku­tyáinkkal, macskáinkkal együtt üldögél, csak tartja rajtuk a ke­zét, közben nem beszél hozzájuk. Ez akár percekig is tarthat. Úgy tűnik, hogy megnyugtatja az állatokat."
A tizennyolc hónapos Isabella már kétszer úszott vad delfi­nekkel a hawaii Konában. Édesanyja, Phillipa azt mondja, hogy mindkét alkalommal nagy hatással volt a kislány a delfinekre. "A delfinek egyenesen odajöttek hozzá, alámerültek, és aztán újra meg újra visszajöttek."
A vad- és a háziállatokat egyaránt elbűvölik a kristály gye­rekek, megérzik ezeknek a különleges fiataloknak a becsületes­ségét. Amikor Pam elvitte a tizennyolc hónapos kislányát az állatkertbe, az állatok megbámulták a kislányt, ahelyett, hogy ez fordítva történt volna!
Egy anyagorillának az állatkertben éppen egy Hannah életko­rú bébije volt. Pam azt meséli: "A gorilla és én mindketten szop­tattunk, és én rendkívül közel éreztem őt magamhoz. Az anya­gorilla észrevette Hannah-t, odasétált ahhoz az üveghez, mely elválasztotta őket tőlünk. A gorilla és Hannah szeretettel nézték egymást. Aztán a gorilla rám nézett, lágyan az üvegre tette a mancsát, pont az arcom mellett. Odatettem én is a kezemet. Hihetetlen kapocs volt akkor közöttünk, annyira vonzódott Hannah-hoz."
Végül, Hannah és Pam búcsút mondtak új barátjuknak, és el­sétáltak oda, ahol az oroszlánok vannak. Anya és lánya az üve­gen keresztül bámulták oroszlánokat. Pam így emlékszik: "Az egyik oroszlán hirtelen felfigyelt valamire. Felkelt, odament, tel­jesen a hatása alatt volt annak a valaminek, ami az üvegfal má­sik oldalán volt. Nagyon koncentrált és elszánt volt. Megnéz­tem, hogy mi keltette fel az érdeklődését, és a lányom volt az! Egymással szemben álltak, az üvegfal elválasztotta őket, de mégis teljes volt köztük a kapcsolat. Teljesen Hannah hatása alá került. Olyan volt, mintha Hannah volna az állatkert szenzáció­ja, nem az állatok. A látvány hatalmas tömeget odavonzott, és mindenki azon tűnődött, hogy mi lehet olyan különleges ezen a lányon, aki teljes mértékben hatása alá vonta ezt a szépséges nőstényoroszlánt."

Empátia a természet iránt

Amellett, hogy az állatokkal barátkoznak, a kristály gyerekek má­sik fő tulajdonsága az a mélységes empátia, mellyel a tennészet iránt viseltetnek. A kristály gyerekek érzik az állatok, a bogarak és a növé­nyek érzéseit. Hangot adnak a természetnek, és arra emlékeztetnek bennünket, hogy mindenkinek és mindennek vannak érzéseik.
Andrea azt meséli, hogy hároméves kislánya, Abbie nem hagyja, hogy bárki eltaposson egy rovart, még a nagy, rémisztő pókokat sem. "Isten alkotta őket", mondja Abbie azoknak a fel­nőtteknek, akik rá akarnak egy bogárra taposni. Gyakran úgy gondolunk a bogarakra, mint a kisfiúk felségterületére, holott a leány kristály gyerekek sem tesznek különbséget természetben található barátaik között. Olyannyira szeretik a bogarakat, mint bármely más teremtményt.
Amikor a hatéves Róbert szülei a hátsó udvarba építettek egy medencét, két fűzfát ki kellett vágni. Amint Róbert meglátta a láncfűrészt, a fákhoz szaladt, mindegyiket átölelte, és megsirat­ta őket.
A hétéves Chad totyogó korától empátiával viseltetik a ter­mészet iránt. Egyszer, amikor egy levél leesett egy fáról, Chad így szólt édesanyjához: "Ez a szegény levél, lehullott a fáról, el­hagyta a családját!"
Amikor gyíkok másztak be a családi házba, a hétéves Liam óvatosan megfogta őket, és kivitte őket. Amint ezzel foglalatos­kodott, ilyeneket mondott a gyíkoknak: "Haza kell mennetek, a gyerekeitek várnak benneteket", vagy: "Ki kell mennetek, és sze­reznetek ennivalót; tudom, hogy éhesek vagytok." Liam édes­anyja azt mondja, hogy kisfia tudta, mit gondolnak, és hogyan éreznek a gyíkok. Azt mondta nekik, hogy ne féljenek, és azok
hallgattak rá.
Egyszer valaki letépett egy szál virágot, és odaadta a kétéves Crystalnak, aki erre nagyon dühös lett. Crystal odament a virág tövéhez, amely még mindig ott volt a földben, és megpróbálta
visszailleszteni a virágot.
Az ötéves Alice imádja a virágokat, és nagyon kiborul, amikor édesanyja megmetszi a növényeket, vagy leszedi az elszáradó vagy száradásnak indult leveleket vagy virágokat.
A hatéves Isaac egy csiszolt követ mutatott a nagymamájá­nak, Laurának, amelyet a kezében tartott. Isaac elmagyarázta, hogy a követ az útról vette fel, mert nem akarta, hogy átmenje­nek rajta az autók.
A hároméves Zoey átöleli a fákat, és megpuszilja az elszáradt vagy sérült leveleket.

A fenséges szabad levegő

A nyitott szívű kristály gyerekek esetében nem meglepő, hogy szeretnek kint időzni a természetben, állatok, növények közt, a szabad levegőn. A kristály gyerekek sokkal többre értékelik a ter­mészetes szépséget, mint a mesterséges dolgokat.
Például, szeretik levetni a ruháikat, a földbe ásni, és megfi­gyelni a hangya kolóniákat. A kristály gyerekek a természet rész­leteiben találják meg a szépséget, és hosszú időket töltenek el azzal, hogy bámulják, ahogyan a szél a növényeket borzolja.
Conchita azt meséli, hogy húszhónapos kisfia, Nathan egy igazi természetimádó. "Minden ajtót be kell zárnunk, hogy bent tarthassuk. Amikor csak teheti, ruhátlanul szeret lenni a termé­szet lágy ölén. Szeret játszani a vízben, összekeverni azt piszok­kal és megenni."
Az egyik magyarázata annak, hogy a kristály gyerekek miért szeretik annyira a természetet az, hogy kommunikálnak az álla­tokkal és a növényekkel. Magda azt meséli, hogy négyéves kislá­nya, Taylor megállás nélkül beszél a virágokhoz. "Taylor elmond­ja a virágoknak, hogy mennyire szépnek találja őket. Beszélget a kicsi bogarakkal is, és megpróbálja megvigasztalni őket."
A kristály gyerekek a természet varázsára tanítanak bennün­ket, és azt tudatosítják bennünk, hogy minden élő. Shawn és Keli Carpenter arról számolnak be, hogy a hároméves Corbin nevű fiuk figyelemreméltó kapcsolatban áll a fákkal. "Corbin el­mondja, hogy mit mondanak, mit éreznek, és mit csinálnak a fák. Odafigyel minden élőnek a lelkére, tud beszélni a madarak­kal, halakkal, növényekkel, rovarokkal és a sziklákkal, a fákkal a legszorosabb azonban a kapcsolata."
Amikor a négyéves Colin egyik nap sétálni ment az édesany­jával, egyszer csak megállt, felnézett egy fára, és nekidőlt. Colin sóhajtott egyet, és így szólt: "Mama, érzem a fa szeretetét; ér­zem a szíve dobbanását."
A természetben való időtöltés kitűnő hangulatjavító min­denki számára, beleértve a kristály gyerekeket is. Amanda azt meséli, hogy ha tizennégy hónapos kislánya elkezd nyafogni, mindössze annyit kell tennie, hogy kivigye levegőzni. "Abban a pillanatban boldog és békés lesz, csupán attól, hogy a füvön sétálgat és felszed egy kis sarat."
Ezeknek a gyermekeknek a szórakoztatásához nincs szükség semmiféle bonyolult konstrukciójú játékra. Csak ki kell őket vinni a természetbe, és ők mozdulatlanul figyelik a zizegő leve­leket, a pókokat és a madarakat. A tizenkét hónapos Rihana hisztis lesz, ha túl sok időt tölt a négy fal között. Rihana édes­anyja arról számol be, hogy a kislányt végtelenül elbűvöli, ha megérintheti a fákat, érezheti a füvet, és kergetheti a leveleket. Még az idősebb kristály gyerekek is többre értékelik a termé­szetet, mint az ember által készített játékokat. A hatéves Haley rendet akart tenni a szobájában, meg akart szabadulni azoktól a játékoktól, amelyekkel nem játszott. így kiárusította őket a család garázsában. Haley-nek és húgának 192 dollár haszna származott a kiárusításból. Ahelyett, hogy több játékot vásárol­tak volna, vettek egy vörös juharfát a család hátsó udvarára. A szabadban eltöltött idő iránti rajongásuknak köszönhetően
nem véletlen, hogy a kristály gyerekek már fiatal korukban szoros kapcsolatot alakítanak ki a természettel. Többségük a Földanyát védelmezi. Például, az ötéves Nicky állandóan arra fi­gyelmezteti az édesanyját, hogy ne pocsékolja a vizet. Annak is tudatában van, hogy az elektromosság milyen hatással van a ter­mészetre. Nicky lekapcsolja a villanyt, amikor kimegy a szobá­ból, és addig nem kapcsolja fel, amíg a nap le nem megy.

Kristályok és Kövek

Az is találó, hogy a kristály gyerekeket mennyire elbűvölik a kristályok és a kövek. Az életerő-energiára nagyon érzékenyek. Ezek a gyermekek tudják, hogy az ásványok világa éppúgy élet­teli, mint Isten többi teremtménye. Egy kristály gyerek érdeklő­dését és szeretetét egy szép szikla képződése éppúgy kivívja, mint egy személy vagy épp egy állat.
Amikor a hároméves Victoria édesapjával és nagymamájával elmentek a dél-kaliforniai mareográfra, igazán elemében volt! Az óceán szikláihoz szorította fülét, mindegyikkel külön beszélt, és hallgatta őket. A nagymama így számol be erről: "Tö­meget vonzott oda, hiszen mindenki számára egyértelmű volt, hogy Victoria a kövekkel beszélget."

mareográf: Vízszintíró: A tenger szintváltozásait mérő és feljegyző önműködő készülék, mellyel a mé­réseket hajáról vagy parti megfigyelőállomásokról végzik. (Természettudományi Lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989, 17. kötet)

A kristályköveket régóta használják a spirituális ceremóniák alkalmával és gyógyításra, hogy irányítsák és megsokszorozzák az isteni energiát. A kvarckristályokat szintén alkalmazzák az elektronikában, például rádiók, órák esetében azért, hogy növel­jék elektronikus jeleiket. Egyeseknek meggyőződése, hogy az ősi civilizációk kristályokat használtak a szállításhoz és világítás­hoz. Arról is születtek elméletek, hogy a frigyláda is örökéletű energiával átitatott kristályokat tartalmazott.
A kristály gyerekek érzékelik a kristályok által kibocsátott im­pulzusokat, és nagyra becsülik a kristályok mágikus tulajdonsá­gait és erejét. Ezeknek a gyerekeknek a nagy része intuitív mó­don tudja, mindenféle előzetes gyakorlat nélkül, hogy hogyan kell gyógyítani a kristályokkal.
Carri Lineberry a négyéves Shailyn, és a hároméves Maia édesanyja. Carri azt mondja, hogy mindkét kislány szívesen ke­zeli a kristály-gyűjteményüket. Nagyon sokszor adtak már szá­mot arról, hogy tisztában vannak ezeknek a köveknek az erejével.
Például Maia egy ametisztet tart az ágya alatt. Carri azt mondja: "Egyik nap megtaláltam, és eltettem onnan. Maia azonnal észrevette, hogy eltűnt, visszatette oda, velem pedig közölte, hogy annak ott a helye."
Egy másik alkalommal, Shailyn bemászott az ágyba. Shailyn látott egy rózsakvarc kristályt édesanyja éjjeliszekrényén, és a kezébe vette. Carri így emlékszik vissza: "Épp akkor vettem azt a kristályt, és Shailynnek erről nem volt tudomása."
Shailyn a kristályt Carri homlokának a közepére helyezte, és így szólt: "Mami, ezzel embereket lehet gyógyítani. Tudod, ez­zel műtéteket lehet végezni." Shailyn tovább rakosgatta a követ Carri különböző testrészeire, olyan határozottsággal, ahogyan egy avatott energiával gyógyító dolgozik.
Carri végül megkérdezte Shailynt, hogy hol tanulta a kris­tállyal való gyógyítást, mire a kislány tárgyilagosan azt felelte: "Jézustól".
Carri emlékszik, hogy a szoba energiája hihetetlenül csendes és nyugodt volt. "Libabőrös lettem, és sohasem felejtem el azt reggelt, egy másik időbe és térbe pillantottam be."
Judy Springer kisfia, Isaac szintén megmagyarázhatatlan tu­dással rendelkezik a kristályokat illetően. Egyszer például, Isaac váratlanul azt mondta: „Tudod a kristályok kifáradnak, ha túl so­káig tartjuk őket bent a házban. Ebben az esetben hosszú­hosszú időre ki kell tennünk őket a házból, a szabadba."
Néhány kristály gyerek az angyaloktól és a vezetőktől kap ta­nácsot a kristályok használatát illetően. Vannak olyan kristály gyerekek is, akik előző életükből szedik össze az információkat.
Stephen és Karén Williams azt mondja: "Ötéves kislányunk, Sabrina hirtelen kezdett el érdeklődni a kristályok iránt. Gyor­san megtanulta a kristályok fajtáit. Most már segít nekünk kivá­lasztani, mely kristályokat vegyük meg."
Egy este Sabrina közölte, hogy kristállyal való gyógyításra van szüksége. Miután kiválasztott néhány kristályt, édesanyja el­kezdte tanítani az emberi test csakrarendszcréről. Karen éppen azon volt, hogy elmagyarázza, hogyan kell a kristályokat az em­beri testre helyezni, amikor Sabrina így szólt: "Mami, tudom, hogy hová kell őket tenni, csináltam már azelőtt", és öngyógyí­tás céljából a testére helyezte a kristályokat. Karen azt mondja, hogy az, ahogy a kislány a kristályokkal bánt, meggyőzte őt azon az estén arról, hogy Sabrina kristályokkal való kapcsolata régeb­bi időkre nyúlik vissza.
A kristály gyerekek régi életekhez való kapcsolódása is talán egy magyarázata annak, hogy miért vonzódnak annyira az idő által kipróbált gyógyító eszközökhöz, mint például a kristályok­hoz, labirintusokhoz és gyógyító kerekekhez.
Egy hatéves gyermek a minap tett tanúbizonyságot a gyógyí­tó kerekekről való tudásáról. Carolyn azt meséli, hogy éppen a füvet nyírta, amikor kislánya, Haley szólt, hogy édesanyja nézze meg azt a meditációs helyet, amit kialakított. Haley szobájában édesanyja azt láthatta, hogy Haley a takarókat odaerősítette a bútorokhoz, hogy egy szent helyet alakítson ki. Középre Haley a kristályait helyezte el, valamint különleges köveket is kirakott kör alakban. Haley elmagyarázta az édesanyjának, hogy a kör kö­zepén ült, és meditált.
Carolyn így emlékszik: "A szoba nagyon békés volt, és a szent kör gyönyörű. Néhány éjszakával később Haley megkérdezte, hogy nem ülnék-e le vele a kör közepébe, és mindent elmesélt a gyógyításról. Megosztotta velem a kör jelentőségét, és egy kvarc­kristályt adott a kezembe, és aztán azt mondta, hogy tegyem a szívem közelébe. Aztán felkelt, és angyalokat idézett meg a kör köré, és Raphael arkangyalt is meghívta. Egy kicsi szív alakú ró­zsakvarcot helyezett oda, ahol Raphael arkangyalt látta, így a szerető, gyógyító energia előttünk volt. Haley tudta, mit csinál - hihetetlen volt!"
Még ha gyermeked nem is vezet gyógyító ceremóniákat a kristályokkal, attól még vonzódik a mágikus kövekhez. Mary Marshall mesélte nekem, hogy négyéves kisfia annyira szereti a kristályokat, hogy állandóan magánál hordja őket, és még velük is alszik. Mary azt meséli, hogy "az iskolai előkészítőben volt, és egy iskolai feladathoz olyan valamit kellett vinnie az iskolába, melynek a neve 'C'-vel kezdődik. Úgy döntött, hogy kristályokat (angolul: crystal) visz."
Petra azt meséli, hogy amikor hároméves kislányának, Julie­nak alvási problémái akadtak, a kristályok segítettek rajta. Petra úgy emlékszik, hogy Julie hirtelen nem akart egyedül aludni az éjszaka, és ötször-hatszor felébredt. Végül Julie elbeszélgetett a kislánnyal, és megtudta, hogy szellemeket lát a szobában.
Petra úgy orvosolta a problémát, hogy egy éjszakai rituálét szervezett. Petra most szeretettel kitessékeli a szellemeket a szo­bából, aztán pedig egy rózsakvarcot és ametisztet9 helyez Julie ágyába, valamint kvarckristályt az ablakpárkányra. Ez távol tartja a nem kívánt látogatókat, és most már Julie végigalussza az éjszakát.
Egy másik édesanya is úgy találta, hogy fia a kristályoknak kö­szönhetően jobban alszik. Laura Hills, egy hivatásos lélekgyó­gyász belső sugallatra kisfia szobájába kristály-energia rácsot készített. Egy hematit kristályt helyezett a hálószobának pon­tosan a közepére, valamint rodokrozit kristályokat a szoba min­den egyes sarkába. Laura azután elképzelt egy energiarácsot, a kristályok közötti energiaáramlással, amely középen a hematit kristály felett összpontosult. Aztán azt kérte, hogy egy éteri tükröt "építsenek" a piramis tetején keresztül, hogy felfelé elvezesse a negatív energiát a szobából. Ezek után, Laura megidézte a gyermek angyalait, és arra kérte őket, hogy vi­gyázzanak a kisfiúra.
Laura azt mondja, hogy gyermekei most már gyorsabban al­szanak el, és átalusszák az éjszakát. így emlékszik: "Miután el­készítettük az energiarácsot, a szoba hőmérséklete megemelke­dett. Ennek oka az volt, hogy a rács nagy mennyiségű pozitív energiát hozott létre!"

Használati útmutató a kristályok használatához

Mivel néhány kristály gyermek szimbiózisban él a kristályok­kal, talán többet akarsz nekik mesélni ezekről az elbűvölő kövek­ről. Kristályokat lehet vásárolni a metafizikus könyvárusító helye­ken, kristályokat forgalmazó boltokban és drágakő kiállításokon. És ne feledkezz meg arról, hogy a természetes kristályoknak na­gyobb az energiakibocsátása, mint a kézzel megmunkáltaknak.
Connie Barrett, aki évek óta kristályokat árusít, azt javasolja, hogy hagyjuk, hogy a gyermekek maguknak válasszák ki a kristá­lyokat. "Sok esetben" - mondja - "a gyermekek pontosan tud­ják, hogy melyek azok a kristályok, melyek megnyugtatják őket."
Connie a következőket meséli: "Egy alkalommal egy anya és a kis­fia jött be a boltba. Az édesanya elkezdte sorolni, hogy mi baja van a gyermeknek, mialatt a kisfiú próbálta elmondani neki, hogy már megtalálta azt a kristályt, amelyre szüksége van. Az édesanya végül odafordult hozzá, és így szólt: "Csöndben maradnál egy percre? Arról kérdezem a nénit, hogy melyik kő lenne a legjobb az asztmádra."
Megkértem, hogy mutassák meg azt a kristályt, amit a kisfiú választott. Egy rodokrozitot mutatott nekem, egy követ, amelyről úgy tartják, hogy segít megnyugtatni a solar plexus izmait, és amelyet asztma esetén ajánlanak. Megmondtam az anyukának, hogy kisfia nagyszerű érzékkel választotta ki azt a kristályt, amelyre szüksége van."
A gyermekek ráéreznek arra, hogy melyik az a kristály, amely­re nekik szükségük van. Ez nem azt jelenti, hogy ne adhatnánk nekik olyan kristályokat, amelyekről azt gondoljuk, hogy tetsze­ne nekik. Valószínűleg bármilyen kristályt szívesen fogadnak.
Ha a gyermek még nagyon kicsi, ne felejtsd el, hogy a pici méretű köveket lenyelheti. Kisbabákat ne hagyj magukra a kris­tályokkal, és ne is hagyd azokat közel hozzájuk. Vagy végy egy nagy méretű kristályt sima élekkel, így a baba nem tudja beven­ni a szájába azt, és nem sérülnek meg az éles élektől sem.
Connie kiemeli a fontosságát annak, hogy hagyjuk, hogy a gyermekek kiválasszák maguknak a megfelelő kristályokat. Van­nak bizonyos kristályok, amelyeket gyermekek gyógyítására le­het használni.

Rémálmok / álmatlanság: ametiszt - helyezd a gyermek éjjeli­szekrényére vagy a párnája alá.
Szívfájdalom: rózsakvarc - helyezd a gyermek szíve fölé, vagy hagyd, hogy medálként viselje.
Onbizalmi kérdések: citrin - lehet fülbevalóként vagy nyak­láncként viselni, vagy bárhová el lehet helyezni a szobába.
Koncentráció, figyelem és tanulás: karneol (a jelenben való helytállásért) vagy a szodalit (a mentális zavar letisztulásáért) - helyezd a gyermek szobájába, oda, ahol tanul.
Érzelmi nyomás: holdkő - nyakláncként lehet viselni, illetve a homlokhoz vagy halántékhoz dörzsölni.
Türelem: rodonit - a gyermeknek a kezében kell dörzsölget­ni a követ, ha türelmetlennek érzi magát.
Kommunikáció: türkiz (ha a gyermeknek problémát okoz másoktól segítséget kérni); kékesszürke szalagos achát (segít a kommunikációban); amazonit (segít, hogy ki tudjuk mondani az igazat) - akkor igazán hatásosak, ha nyakláncként vagy me­dálként viseljük őket.

Miután megvesszük a kristályt, meg kell tisztítanunk az előző tulajdonos energiáitól. Legalább négy órára ki kell ten­ni a napra. Ha nem süt a nap, akkor sós tengervízbe kell bele­meríteni. Ne hagyd sokáig ázni a vízben, mivel a só kimarhatja a kristályt. Aztán, kérd meg a kristály gyereket arra, hogy tartsa a kristályt közel a szívéhez, s kívánjon valamit. Például elképzel­heti azt, hogy a kristály testi bajokban fog segíteni, vagy abban, hogy nyugodtabban aludjon az éjszaka. Ha bármilyen negatív energia veszi körül a kristályt, tisztítsd meg újra, vagy nap­fénnyel vagy oldott sós vízben. Ezt rendszeresen meg lehet tenni.

Isteni természet

A költő Dorothy Frances Gurney írta a következőt: "Az em­ber Istenhez a legközelebb egy kertben lehet." A kristály gyere­kek ösztönösen tudják ezt, és összhangban állnak a természet­tel. A természet az ő templomuk, az a hely, ahol megérinthetik, érezhetik Istent.
Amikor a négyéves Colin és édesanyja sétálni mentek a gyö­nyörű japán kertbe, a fiú megállt és így kiáltott: "Mami, ez olyan szépséges. Érzem Istent és az angyalokat!"
Kate Mitchell, akinek Los Angelesben van kristályüzlete, el­mesélte, hogy egy Alex nevű ötéves kisfiú az édesanyjával láto­gatott el a boltba. Alex meglátott egy hatalmas kvarckristály csokrot, amelynek ára 500 dollárra rúgott, és kijelentette: "Azt szeretném, hogy ezt hozza nekem a Mikulás karácsonyra!" Az édesanyja habozott, és azt felelte: "Nem szeretnél inkább egy Nintendót, mint a többi gyerek?" Alex válasza határozott volt: "Nem!" Aztán az édesanyja azt kérdezte: "Alex, miért szeretnéd ezt a kristályt ennyire?" Erre így felelt: "Mivel természetes ere­detű, és a jó Isten alkotta."
Végül ezt a kristálycsokrot vitte a Mikulás a kisfiúnak.

INDIGO ES KRISTÄLY GYEREKEK

Az elmúlt néhány évben sokat hallhattunk az Indigó Gyermekekről, Csillaggyermekekről, Pszichikus Gyermekekről és legújabban a Kristály Gyermekekről. Függetlenül attól, hogy az emberek elfogadják-e ezeket a kategóriákat vagy sem, a legtöbben egyetértenének abban, hogy a gyermekek jelenlegi generációja nagyban különbözik az elődeiktől.

Ezek a gyerekek vhogy élénkebbnek, okosabbnak és bölcsebbnek tűnnek. Vonzódnak a bonyolult és komplex technológiákhoz, és könnyedén elsajátítják a használatukat. Szenvedélyesek, fókuszáltak és őszinték az érzéseikkel kapcsolatban. A kapcsolatok fontosak számukra.

Ezek a gyerekek erős akaratúak, erős önbecsüléssel rendelkeznek, és gyakran teljesen ellenállnak a tekintélyelvű rendszereknek, legyen ez a család vagy az iskola. Problémáik vannak az iskolában, gyakran ADD-sként vagy ADHD-sként címkézik meg őket, és kamaszként hajlamosak arra, hogy kapcsolatba kerüljenek a drogokkal, alkohollal, vagy az „extrém" diszfunkcionális viselkedés más formáit produkálják.

Kik ezek a gyermekek, és miért ilyen extrém a viselkedésük, miért okoz a viselkedésük bonyodalmakat a szülők és a közösség számára?

Globális válság

Hogy megértsük, miért érkeztek ezek a gyermekek a Földre ebben az időszakban, meg kell értenünk, miért van olyan nagy szükség különleges ajándékaikra ebben az időszakban. Szeretett bolygónk, a Föld, egy válságos ponthoz érkezett az evolúciójában.

Mi, a gyermekei, egy holtpontra jutottunk a növekedésünkben, egy stagnálási fázishoz érkeztünk. Lekorlátoztuk magunkat olyan rendszerekkel, melyek személytelenné váltak, és már nem szolgálják tovább az emberi közösség magasabb érdekét és javát.

Olyan gazdasági, oktatási és egészségügyi rendszereket teremtettünk, melyeknek az volt a céljuk, hogy támogassák a közösséget, ám most már úgy tűnik, sokkal inkább a kapzsiság és a profit mozgatja őket. A világon egyre több ember szegényedik el mind materiális, mind spirituális értelemben, ahogy egy viszonylag kevesek alkotta kisebbség egyre több hatalmat és gazdagságot halmoz fel magának.

Emberi létezőkként elfeledkeztünk arról, hogy egy család vagyunk, és egy közös otthont osztunk meg egymással, a Föld bolygónkat. Folytatjuk a bolygó szennyezését a fejlődés nevében, és öldököljük egymást értelmetlen háborúkban, gyakran a vallás és a „szabadság" nevében.

Ebbe a szituációba érkeztek az Indigó és Kristály Gyermekek, a „csillaggyermekek". Ők spirituális harcosok, akik azért jöttek, hogy megváltoztassák a tudatosságunkat. Azért vannak itt, hogy felhívják a figyelmünket arra, hogy mit teszünk magunkkal, és hogy hogyan változtassuk meg a közösségi életünket, hogy segítőbb, békésebb és szeretetteljesebb szituációkat teremtsünk, melyek elősegítik a növekedésünket emberi fajként.

Az Indigó Gyermekek érkezése

Elsőként az Indigó Gyermekek érkeztek. Ők spirituális harcosok, akiknek az a feladata, hogy szétrombolják a régi rendszereket, hogy vmi újat lehessen létrehozni. Ők a „rendszerrombolók", akik kiszabadítanak bennünket hiedelmeink „börtönéből".

Ezt a feladatot azáltal végzik el, hogy a családjainkba és közösségeinkbe inkarnálódnak. A fejlett spirituális fejlődés ajándékát hozzák magukkal – az „indigó" fényt képviselő lelkük a tudatosság és bölcsesség magas szintjét jelzi. Ám mivel ilyen "tudatosak" és „éberek", ellenállnak annak, hogy korlátozzák vagy börtönbe zárják őket a Föld személytelen „rendszerei".

Megmutatják nekünk, hogy bölcs és magas szintű létezők képtelenek virágozni és növekedni azokban a rendszerekben, melyeket kreáltunk. A fiatal felnőttek és kamaszok diszfunkcionális zavarainak nagy aránya az Indigó gyermekek között a társadalmunkban azt jelzi, hogy a társadalmunk nem jól működik, és változásokra van szükség, hogy hozzáigazítsuk ezeket a rendszereket a magasabb képességekkel rendelkező létezőkhöz.

A Kristály Gyermekek érkezése

Az Indigó Gyermekek az úttörők, akik felráznak minket és elindítják a változásokat. Őket egy még erőteljesebb csoport, a Kristály Gyermekek csoportja követi. Ezek a gyermekek a „szív harcosai". Azért vannak itt, hogy megtanítsanak bennünket a szeretetre és a békés létezésre.

A Kristály Gyermekeket teljesen fejlett „mestereknek" tekinthetjük, akik magukban hordozzák a „krisztusi tudatosság" magját. Ez az elnevezés egy olyan létezőre utal, aki tisztában van az isteni forrással való kapcsolatával, és azt választja, hogy harmóniában él, ezzel a tudással.

Mivel ők a tudatosság ilyen magas szintjén működnek, ezért ezek a gyermekek különösen érzékenyek mind a környezetükre, mind mások érzéseire és emócióira. Azért jöttek, hogy a toleranciára, önmagunk és otthonunk, a Föld bolygó tiszteletére tanítsanak minket.

A tudatosság tanítói

Igazat mondunk, ha azt állítjuk, hogy a fejlett vallások és filozófiák ezeket az igazságokat tanították évszázadokon keresztül, ám úgy tűnik, az emberi faj egészként tekintve még mindig nem volt képes megtanulni a leckét.

Ez valószínűleg azért van, mert ezeket a fogalmakat mentális ideáknak értelmeztük, ám nem éltük meg őket valóságként.

Az Indigó és a Kristály Gyermekek azért vannak itt, hogy szembesítsenek minket ezzel a családjaink és a közösségeink szintjén. Arra késztetnek minket – a puszta jelenlétükkel – hogy ébredjünk rá arra, hogy mit teszünk önmagunkkal és a bolygóval. Ők a spirituális harcosok útját járva vezetnek rá minket erre, azáltal, hogy megélik az igazságukat, és tudatossá tesznek minket saját igazságunkra.

Az Indigó Kristály kaland

A Magasabb Tudatosság ezen létezőinek a Föld bolygóra való inkarnálódása ebben az időszakban egy kaland számukra. Ez egy „csoportos projekt", ahol ezeknek a lelkeknek ezrei érkeznek tanítókként és gyógyítókként az emberi faj számára.

Azért vannak itt, hogy felébresszenek bennünket, és megtesznek bármit, ami szükséges ahhoz, hogy tudatosságra ébredjünk. Ám a másik, amiért itt vannak, hogy jól érezzék magukat. Azokban az években, mikor Indigókkal dolgoztam, rendszeresen előkerült a téma, hogy arra vágynak, hogy örömöt találjanak az életükben, hogy jól érezzék magukat.

Általában nem egy nehéz és „felelősségteljes" módon tekintenek a küldetésükre, és emiatt gyakran felkészületlenek, és bajba kerülhetnek a földi rendszerekkel és hiedelmekkel. A mi szerepünk az, hogy segítsük nekik megérteni a földi élet természetét, és segítsünk nekik megteremteni az örömöt és vidámságot, amit keresnek. Meg kell erősítenünk őket, hogy halljuk őket, és kész vagyunk segíteni nekik a tudatosság evolúciójának „küldetésében".

Az „Új Föld" megteremtése

A tudatosság evolúciójának célja az emberi faj számára, hogy megteremtsük az „Új Földet". Az Indigó és a Kristály Gyermekek segítségével emberi fajként újra fel fogjuk ismerni Egységünket.

És ezt a tudást arra fogjuk használni, hogy megemeljük a tudatosságunkat, és elkezdjük megteremteni az „Új Földet". Ez egy olyan hely lesz, ahol minden létező növekedhet, és mindenkit tisztelni fogunk azért, aki. Ahol az emberek megtanulják tisztelni a köztük lévő hasonlóságot és különbözőséget, és szeretetteljes toleranciával tekintenek ezekre a különbözőségekre, élnek együtt ezekkel a különbözőségekkel. Valóban, megtanulják ünnepelni a hihetetlen változatosságot, ami az „Egységünket" jellemzi, és ami az életet a tudatosság „kalandjává" teszi.

TÄRSTEREMTES

A TÁRSTEREMTÉS IMÁJA


Én (...a neved...) hiszem és tudom, hogy Felsőbb Énem az én azonnali, állandó és bőkezű szállítóm.

Én (......) hiszem és tudom, hogy Felsőbb Énem mindig megtisztítja előttem az utat, még akkor is, amikor úgy látszik, hogy nincs is út.

Én (......) hiszem és tudom, hogy Felsőbb Énem felügyeli és vezeti minden tervemet, beleértve egészségemet, boldogságomat és jólétemet.

Én (......) hiszem és tudom, hogy benső békém biztonságban van Felsőbb Énem segítsége által, aki az én nagyobb részem és a bennem lakó Isten része. A mindent irányító Hatalmas Szellem jóváhagyásával, az igazságos, nagylelkű és adakozó Földanya jóváhagyásával, a Négy Elem, a Négy Mágneses Irány és a Fény Déváinak jóváhagyásával, én (......) üdvözöllek mindannyiótokat és hálás vagyok, hogy itt vagytok velem. Szólítom valamennyi Fénylényt, aki az utamat felügyeli és védelmezi, kérem szeretetüket, jóindulatukat, megértésüket, segítségüket, tanácsukat, információikat, iránymutatásukat, bölcsességüket és Fényüket, hogy együtt mehessünk végig az úton, amit a Szellem magasabb világaiban kijelöltünk magunknak.

Szeretett Segítőim, én (......) segítségetek által a Szellem teremtő ereje felé haladok. Multidimenzionális létezőként én (......) kijelentem, hogy szent létező vagyok, és rászolgáltam, hogy itt lehessek a Földön és válaszokat kapjak tőled, szeretett Szellem, én fenséges, csodálatos társam. Mit tegyek, hogy még jobb társad legyek? Mit akarsz tudatni velem? Mit tegyek most? Hol legyek most? Mit tegyek, hogy a megfelelő dolgok történjenek az életemben? Kérlek, adj nekem útmutatást mindennapi életemben a szinkronicitás által, ami elvezet a megfelelő válaszokhoz, és segíts ébernek maradnom, hogy elkerüljem életemben a szerencsétlenségeket.

Multidimenzionális létezőként én (......) ünneplem elkötelezettségemet, hogy ezen a helyen legyek. Mióta a Mostban élek, békességben és teljességben létezem, és tudom, hogy a megoldások a Mostban várnak rám, mert amikor elterveztem a próbákat erre a létidőmre, akkor a legmélyebb interdimenzionális bölcsességgel szintén megteremtettem minden megoldást is, mert nincs olyan részem, amelyben a kreativitás és teremtőerő ne létezne.

Multidimenzionális létezőként én (......) kitörlöm most régi szerződéseim minden elemét és kijelentem, hogy folyamatosan elengedek minden belém ültetett hitrendszert. Kijelentem, hogy feloldok minden esküt és fogadalmat, amit a múltban bárhol, bármikor tettem, különösképpen azokat, amik a szegénységgel, betegséggel, fájdalommal, nyomorúsággal, szenvedéssel, magánnyal és egzisztenciális ürességgel kapcsolatosak.

Én, (......) kitörlök most minden szerződést és kijelentem, hogy felszabadítom magam alóluk, meggyógyítom és megtisztítom evolúciós fejlődésem minden karmikus feljegyzését.

Én, (......) megbocsátok, meggyógyítok és elengedek minden olyan tudatos vagy tudatalatti dolgot, ami késleltetheti vagy akadályozhatja teljes evolúciós fejlődésemet lényem bármelyik multidimenzionális szintjén.

Multidimenzionális létezőként én (......) kijelentem, hogy én társteremtem a jelenemet és a jövőmet, s mindig a megfelelő helyen vagyok a megfelelő időben.

Ennek megfelelően én, (......) kinyilvánítom a szándékomat, hogy oda megyek, ahova az Isteni Terv szólít s ehhez erőfeszítés nélkül megkapok minden szükséges eszközt: tudást, embereket, lehetőségeket és anyagi eszközöket, amik segítenek engem az Isteni Terv fizikai dimenzióban történő manifesztálásában.

Multidimenzionális létezőként én (......) azt választom, hogy használom a Szellem új ajándékait, amelyek segítenek egyensúlyban maradnom és erejüknél fogva hatástalanítnak minden negatív hatást, melyek utam során akadályozni próbálnak. Semmilyen negatív dolog nem hat rám. Ennek következtében változást teremtek a vibrációmban, ami folyamatosan emelkedik mind finomabb és interdimenzionálisabb szintekre.

Én, (.......) társteremtem fizikai egészségemet és felébresztem sejtemlékezetemet.

Ennek megfelelően tiszteletteljes és szent módon megszólítlak téged, drága Testem: Együtt vagyunk ebben a létidőben és együtt meg tudjuk gyógyítani magunkat. Együtt megvan az erőnk, hogy legyőzzünk mindent, ami veszélyeztetheti fizikai rendszerünket. Együtt képesek vagyunk regenerálódni és megfiatalodni, és együtt feltartóztathatjuk a kémiai hormonok hatását, melyek megöregítik a testet. Együtt hatástalaníthatjuk az időt, mely irányítja a sejtjeink, szöveteink, szerveink öregedését és funkcióit. Harmónikus és kiegyensúlyozott módon visszakapcsoljuk magunkat valódi Lényünkhöz és DNS-ünk 12 szálához, hogy általuk elérhessük a szellemi, érzelmi, fizikai és mentális tudás 12 felső szintjét. Együtt most aktiváljuk tobozmirigyünk növekedését és azon funkcióját, hogy a gondolatok és a tudás magasabb frekvenciáit legyünk képesek befogadni és elindítsuk a felemelkedés folyamatát, amit DNS-ünkbe kódoltunk. Most testünk minden sejtje magáévá teszi ezt a szándékot és ennek megfelelően törekszik a legoptimálisabb és állandó egészségi állapot fenntartására és szervezetünk fizikai, mentális, érzelmi és szellemi megfiatalítására.

Én, (......) hiszek a világomban, tértől és időtől független vagyok, része vagyok a Minden Létezőnek. Becsülöm és tisztelem a Földet és a saját létezésemet. A Mostban élek és elfogadom jelen valóságomat, mert tudom, hogy a jelen pillanat és az élet teljessége iránt érzett hálám folyamatosan és számos formában teremti a jólétet. Minden szinten állandó kapcsolatban vagyok Multidimenzionális Énemmel, aki élvezi a teljes anyagi jólétet, ami megteremtődik minden multidimenzionális szinten, ahol kitágított Énem tartózkodik, épp itt, épp most, a Föld bolygón.

Én, (......) megérdemlem, hogy itt legyek és jogom van mindenhez, ami jó. Ennek megfelelően nyitott vagyok és elfogadom, hogy megérdemlek minden bőséget, ami kielégíti a szükségleteimet és a vágyaimat és megértem, hogy a Szellem célja, hogy szeretetet, békét, egyensúlyt, egészséget és jólétet adjon nekem.

Csak jó dolgok áramlanak hozzám,

Része vagyok a Mindennek, és a Szellem szemében tökéletes vagyok.

Semmilyen emberi szó nem változtathatja meg azt,

Aki Vagyok, mert Vagyok, Aki Vagyok,

és

kiérdemeltem, hogy itt legyek ezen a csodálatos bolygón,

amit Földnek hívnak.

Vagyok Aki Vagyok.

ÉN VAGYOK Minden Aki Vagyok.

Minden Vagyok Aki Vagyok, Minden Létező Vagyok.

Egy Vagyok Mindennel.

Multidimenzionális létezőként s az Isteni Akarat és Terv szerint én, (......) szólítok minden Emelkedett Mestert és Fénylényt, akik birtokában vannak a tudásnak, amit meg kell kapnom, hogy minden szükséges szinten közvetítsék azt felém, és tanítsanak engem, hogy beválthassam a Szellemmel kötött szerződésemet.

A Szellem nevében én, (......) minden változást félelem nélkül fogadok és nem veszek részt semmiféle kollektív apokaliptikus helyzet létrehozásában.

A Szellem nevében én, (......) feltétel nélküli megbocsátást és könyörületet társteremtek, szeretem magamat és másokat, tökéletes fizikai, mentális és szellemi egészséget hozok létre. A Szellem nevében én, (......) minden eszközzel és a legnagyobb szeretettel igyekszem a mindenre kiterjedő új energia megismerésére, hogy azt bölcsességgel hasznosíthassam mind a magam, mind az egész emberiség számára.

A Szellem nevében én, (......) mind intellektuális, mind szellemi, mind anyagi szinten társteremtem a legmagasabb szintű szellemi energiát, ami lehetővé teszi számomra, hogy minden tudást megoszthassak, amit kaptam, és hogy erőfeszítés nélkül, könnyedén hozzájussak minden anyagi eszközhöz és forráshoz, ami ahhoz szükséges, hogy véghez vigyem a küldetésemet, hogy kényelmesen éljek és hogy bőségemet megoszthassam másokkal.

A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak. Ezért multidimenzionális létezőként én (......) itt és most kérem, hogy borítson be engem a Teremtés Fehér Arany Fénye, hogy felülemelkedve minden hitrendszeremen és korlátomon teljes egészében az Isteni Jelenlétben létezzem, hogy állandó kapcsolatban lehessek a felsőbb nézőponttal és az Isteni tervvel, és hogy mindig a Fény Isteni Terve szerint cselekedjek, elismerve a Szellemet és a Minden Létező Mesteri Tervét.

Én (......) teljes és megingathatatlan bizalommal, minden elvárás nélkül elengedem és a Szellem és Multidimenzionális Énem kezébe helyezem most ezeket a megerősítéseket. És ez így van.

a pap gördeszka gyorstalpalót tart Lentiben :D