2009. május 30., szombat

MINDEN NAP UJJÁ KELL SZÜLETNI

MA LELKILEG UJJÁ SZÜLETTEM' TELJESEN ELSZAKITOM MAGAM KORÁNBBI

GONDOLKODÁSOMTÓL, S ISTENI FÉNYT, SZERETET, ÉS IGATSÁGOT HOZOK

ÉLETEMBE. TUDATOSAN SZERETET ÉRZEK MINDENKI IRÁNT,AKIVEL CSAK

TALÁLKOZOM. MINDENKINEK AZT MONDOM: LÁTOM AZ ISTENT BENNED,

S TUDOM TE IS LÁTOD BENNEM. MINDENKIBEN FELISMEREM ISTEN

TULAJDONSÁGAIT. REGGEL ,DÉLBEN ,ÉS ESTE GYAKOROLOM EZT AZ IMÁT

TESTEM ÉS LELKEM ÉLŐ RÉSZÉVÉ VÁLT.

LELKILEG UJJÁ SZÜLETTEM ,MERT EGÉSZ NAP ISTEN JELENLÉTÉT GYAKOROLTAM.

BÁRMIT TEGYEK IS ÉPPEN -SÉTÁLJAK AZ UTCÁN, VÁSÁROLJAK A BOLTOKBAN

VAGY VÉGEZZEM NAPI FELADATAIMAT -,HA UGY ÉRZEM GONDOLATAIM

ELTÁVOLODTAK ISTENTŐL VAGY A JÓTÓL AZONNAL EMLÉKEZNI KEZDEK AZ Ő

SZENT JELENLÉTÉRŐL. NEMESNEK NAGYSZERÜNEK,ÉS ISTENINEK ÉRZEM MAGAM.

EMELKEDETT HANGULATBAN JÁROK, ÉRZEM AZ EGYSÉGET ISTENNEL.

BÉKÉJE ELTŐLTI LELKEMET.

Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark - www.lentifurdo.hu

SZÜLÉVÁROSOM LENTI

heast es nit

EZ EGY GYŐNYÉŐRÜ AUSTRIAI DAL,HALLGASD MEG

2009. május 29., péntek

BOCSÁSS MEG...

ÁLLITOM ,HOGY ISTEN SZERETETE ELTŐLTI LELKEMET. TUDOM MIKOR ÁRAD SZÉT

SZERETETE LELKEMBEN, MERT MINDEN ROSSZ ÉRZÉSEM FELOSZLIK. MEGBO-

CSÁJTOK MAGAMNAK AZÉRT,MERT NEGATIV,DESTRUKTIV GONDOLATOKAT

MELENGETTEM MAGAMBAN, EGY MÁSIK EMBERREL KAPCSOLATBAN.

ELTŐKÉLTEN FOGADOM, HOGY TŐBBÉ ILYENT NEM TESZEK. RÁHANGOLODOM

A BENNEM ÉLŐ VÉGTELEN EGYETLENRE, S ISTEN, VALAMINT AZ Ő SZERETE-

TÉNEK NÉZŐPONTJÁBÓL BESZÉLEK, GONDOLKODOM,ÉS CSELEKSZEM.

TELJES MÉRTÉKBEN ÉS SZABADON MEGBOCSÁTOK MINDENKINEK(itt emlitsünk

neveket). SZERETETET, BÉKÉT ÉS JÓAKARATOT ÉS A MENNYEK MINDEN ÁLDÁSÁT

SUGÁRZOM REÁJUK. ŐK IS SZABADOK ÉS ÉN IS SZABAD VAGYOK. TUDOM MIKOR

ENGEDEK EL MÁSOKAT MERT TALÁLKOZOM VELÜK LELKEMBEN, ÉS NINCS BENNEM

SEMMIFÉLE FULLÁNK.: ÉPP ELLENKEZŐLEG SZIVEMBEN A JÓINDULAT

ÉS NYUGALOM HULLÁMAI ÁRADNAK SZÉT

UI: ha ugy érzed ennek az embernek aztán én nem tudok megbocsátani, akkor azonnal ezt

jelents ki:: ISTENEM HA ÉN NEM TUDOK MEGBOCSÁTANI NEKI KÉRLEK TE

TEDD MEG EZT

A HALADÁS TŐRVÉNYE

AZ ERŐ ÉS A SZILÁRDSÁG HATALMAS TORNYA VAGYOK, MERT TUDOM,

HOGY ISTEN A SOHA KI NEM APADÓ FORRÁS. SZABADON, SZERETETTEL

ÉS AKARATTAL HASZNÁLOM TEHETSÉGEMET. LOJÁLISAN HATÉKONYAN

SZOLGÁLOK, TUDOM ,HOGY SZOLGÁLATAIMAT ELISMERIK,ÉS ELNYEREM

ÉRTÜK A MEGÉRDEMELT JUTALMAT. TUDATOM EGYRE NAGYOBB ÉS

NAGYOBB TERÜLETEKRE TERJED KI . NAPONTA NŐVEKSZIK BENNEM A

SIKER TUDATA. MINDEN NAP A SIKERRE IRÁNYITOM TUDATOMAT.

ÁLLANDÓAN FEL VAGYOK KÉSZÜLVE UJ ŐTLETEK BEFOGADÁSÁRA,

AMI SIKERES TEVÉKENYSÉGHEZ VEZET. A HIT GAZDAGSÁGA ÉS A

FELFOKOZOTT TEVÉKENYSÉG KOMOLY SIKEREKET HOZ MAJD NEKEM

,MERT A BENNEM LEVŐ ERŐ NEM ISMER KORLÁTOKAT. FIZETÉSEM

LELKI ÉRTÉKEIM MÉRŐESZKŐZE. HITEM ÉS ELVÁRÁSAIM ADJÁK A

TISZTES JŐVEDELMET SZÁMOMRA. JAVAIM AZ EGYETEMES SZUBSZTAN-

CIÁN ALAPULNAK, S ATTÓL FÜGGŐEN RÉSZESÜLŐK BENNÜK, HOGY

MENNYIRE TUDOM ELFOHADNI A JÓT. MINDEN JÓT , AMI FELÉM ÁRAD

ITT ÉS MOST ELFOGADOK. UI:NAPONTA HÁROMSZOR KELL ELMONDANI,

MINDEN REGGEL, HA LEHET TÜKŐR ELŐTT.

Cserháti Zsuzsa - Édes Kisfiam

amiota megszületett kitőlti életemet,tőbb vagyok általa......imádom

2009. május 28., csütörtök

Indián bölcsesség

Merj nagyot álmodni.

Kik vagyunk...

NÉZD MEG SZÉP

A víz üzenetei 3

SAJÁT KISÉRLETEM: EGY ÜVEG KANCSÓRA RÁIRTAM VÁGYAIMAT,AMIT SZERETNÉK, MEGTŐLTŐTTEM VIZZEL 24 ÓRA MULVA ISZOM MEG EZT A VIZET ......PRÓBÁLD KI ÉS IRED MEG VÉLEMÉNYED ,NAGYON ÉRDEKEL

A víz üzenetei 2

A VIZ ÉLET AZÉLET VIZ

A víz üzenetei 1.

szeretném ha tudnátok AZ ÉLET VIZ

DR JOSEPH MURPHY 2

http://www.youtube.com/watch?v=B-dve_ut86s

dr JOSEPH NURPHY-MESSAGES-HUNGARYAN VERSION

http://www.youtube.com/watch?v=hnV_UOTMp7Q

2009. május 27., szerda

AZ ÉN MIATYÁNKOM

Mikor a szíved már csordultig tele, Mikor nem csönget rád, soha senki se,Mikor sötét felhő borul életedre, Mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe.Ó "lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele!Nézz fel a magasba, reményteljesen,S fohászkodj: MIATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN!Mikor a magányod ijesztőn rád szakad,Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,Mikor körül vesz a durva szók özöne, Átkozódik a "rossz", - erre van Istene! Ó "lélek", ne csüggedj! Ne roppanj bele!Nézz fel a magasba, és hittel rebegd:Uram! SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED!Mikor mindenfelől forrong a "nagyvilág", Mikor elnyomásban szenved az igazság,Mikor szabadul a Pokol a Földre, Népek homlokára Káin bélyege van sütve, Ó "lélek", ne csüggedj! Ne törjél bele!Nézz fel a magasba, - hol örök fény ragyog,S kérd: Uram! JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD!Mikor beléd sajdul a rideg valóság,Mikor életednek nem látod a hasznát, Mikor magad kínlódsz, láztól gyötörve,Hisz bajban nincs barát, ki veled törődne!Ó "lélek", ne csüggedj! Ne keseredj bele!Nézz fel a magasba, - hajtsd meg homlokod,S mondd: URAM, LEGYEN MEG A TE AKARATOD!Mikor a "kisember" fillérekben számol,Mikor a drágaság az idegekben táncol, Mikor a "gazdag" milliót költ, hogy "éljen",S millió szegény a "nincstől" hal éhen,Ó "lélek", ne csüggedj! Ne roskadj bele!Nézz fel a magasba, - tedd össze két kezed,S kérd: URAM, ADD MEG A NAPI KENYERÜNKET!Mikor életedbe lassan bele fáradsz, Mikor hited gyöngül, - sőt - ellene támadsz, Mikor: hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd,Minden lázad benned, hogy - tagadd meg "ŐT",Ó "lélek", ne csüggedj! Ne egyezz bele!Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet!Uram! Segíts! S BOCSÁSD MEG VÉTKEIMET!Mikor hittél abban, hogy téged meg becsülnek,Munkád elismerik, lakást is szereznek,Mikor verítékig hajszoltad magad, Később rádöbbentél, hogy csak ki használtak...!Ó "lélek", ne csüggedj! Ne ess kétségbe!Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek:Uram! MEGBOCSÁTOK AZ ELLENEM VÉTKEZŐKNEK!Mikor a "nagyhatalmak" a BÉKÉT TÁRGYALJÁK,MIKOR A BÉKE SEHOL! csak egymást gyilkolják, Mikor népeket a vesztükbe hajtják, S kérded: miért tűröd ezt: ISTENEM MI ATYÁNK?!Ó "lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele!Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj!Lelkünket kikérte a "rossz", támad, s tombol!URAM! MENTS MEG A KÍSÉRTÉSTŐL! MENTS MEG A GONOSZTÓL! AMENUTÓHANG:S akkor megszólal a MESTER, keményen - szelíden,Távozz Sátán - szűnj vihar! BÉKE, s CSEND legyen! Miért féltek kicsinyhitűek?BÍZZATOK! Hisz' én megigértem Nektek!Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek! Hűséges kis nyájam, ÉN PÁSZTOROTOK vagyok,S a végső időkig - VELETEK MARADOK!az írója Kányádi Sándor

Az_en_Miatyankom

no komment

AZ I KING TITKAI

MERT AZ UR A TE ISTENED VELED VONUL. NEM FOG ELHAGYNI, SEM

CSERBEN HAGYNI. (Mtőrvény 31:6) MAGABIZTOS HATÁROZOTTSÁGGAL KÉ-

SZÜLJUÜNK LÉLEKBEN AZ ERŐTELJESEBB ÉS NAGYSZABÁSUBB TAPASZ-

TALATOKRA. ONNAN AHOL MOST ÁLLUNK ,INDULJUNK EL GONDOLATBAN

UJ HELYEK, BEOSZTÁSOK,MEGBIZATÁSOK FELÉ. A BIBLIA VIZNEK NEVEZI

AGYUNKAT, ÉS VALÓBAN ÁTKELŐNK A VIZEN AMIKOR LÉLEKBEN ELFO-

GADJUK, AMIVÉ LENNÜNK KELL ,ILLETVE AMIT TENNŐNK SZEREZNŐNK


KELL. AZ IMA A LÉLEK UTAZÁSA AZ IGÉRET FŐLDJÉRE, AHOL FEL-

ISMERJÜK AMIT MIT KIVÁNUNK. HA EZ PL EGY HAWAI UTAZÁS

FOGADJUK EL, ÉS ŐRVENDEZZÜNK ÁLMUNK MEGVALÓSULÁSÁN

SIKERÜLNI FOG.

2009. május 25., hétfő

KIK A BOLDOGOK

BOLDOGOK A SZELIDEK; MERT ÖVE´K LESZ A ÖLD ( MÄTTE´5:5)

A FÖLD TESTÜNKET JELENTI;E´S AZ E´LET MEGNYILVÄNULÄSAIT:

ÜZLETET; OTTHONT FOGLALKOZÄST; E´LME´NYEKET; A LE´LEK

ÄLLAPOTÄNAK MEGNYILVÄNULÄSÄT. A SZELID SZO BIBLIAI E'RTELEMBEN

OLYAN EMBER, AKI FELTE'TLEN ALÄZATTAL HODOL ISTEN ELÖTT

, TUDJA, HOGY ISTEN AKARATA MINDEN EMBER SZÄMÄRA CSODÄLATOS

,ÖRÖMTELI, LENYÜGÖZÖ, E'S FELÜLMULJA LEGMERE'SZEBB ÄLMAINKAT

; KULCS AZ EGESZSE'GHEZ , A BOLDOGSÄGHOZ, A BÖSE'GHEZ, E'S A

BIZTONSÄGHOZ.

2009. május 24., vasárnap

Marilyn Monroe - Diamonds Are A Girls Best Friend

MÄSIK NAGY IDOLOM AZ ISTENI MARILYN

Ghost - Unchained Melody - (rba)

MEGEGY SZER DE CSAK AZERT ;MERT EZ MIATT JELENET MIATT MEG A FAZEKAS SZAKMÄT IS KITANULTAM ZALAEGERSZEGEN

Righteous Brothers - Unchained Melody ('Ghost' Soundtrack)

EZ A KEDVENC FILMJEIM EGYIKE ISTENI EZOTA HISZEM ;HOGY AZ E´LT NEM HAL MEG ;CSAK ÄTALAKUL

A NAGYOK HATALMA

HA VALAKI KÖZÜLETEK KI AKAR TÜNNI; LEGYEN A SZOLGÄTOK

MÄRK(10:43)

AZOK A NAGY EMBEREK : HIVJÄK ÖKET

EDISONNAK ;MARCONINAK;EINSTEINNEK;VAGY

FORDNAK; AKIK HOZZÄJÄRULTAK AZ EMBERISE´G FÖLEMELKEDE´SE´HEZ .

HAS JO SZÄNDEKKAL SZERETETTEL HIVEN SZOLGÄLUNK SIKERT ARATUNK

AZ I KING TITKAI

AZ ÖSI KINAI BÖLCSESSE´G AZT TANITJA ;HOGY ISTEN ; AZ ALAKTALAN ARC NE´LKÜLI E´LETELV ANYGBA ÖLTÖZVE´N FELVETTE AZ EMBER E´S A VILÄGMINDENSE´G MINDEN LE´TEZÖJE´NEK ALAKJÄT, MÄS SZAVAKKAL : EMBERNEK KE´PZELTE MAGÄT; E´S AZZÄ LETT AMIT KE´PZELT. A KERESZTE´NYSE´G EZT NEVEZI BÜNBEESE´SNEK AMIKOR AZ ALAKTALAN LE´LEK ALAKOT ÖLT.

2009. május 23., szombat

Enya - On your Shore

ez a clipp azért ragadott meg, mert mintha rólam szólna

Thomas Anders - Tränen lügen nicht

cserháti zsuza száma thomas anderstől

2009. május 22., péntek

Tavaszi Szel live at Budapest - Queen

Freddie Mercury - Tavaszi szél vizet áraszt

milyen szöp hangja van magyarul is

Britain's Got Talent * 6 year old Amazing Singer Connie

EZ A KISLÁNY NAGY ÉNJÉBŐL ÉNEKEL SZUPERSTAR

Tristesse - Chopin

AZ ANYGYALOK HOZZÁNK TARTOZNAK 2 DB SZEMÉLYENKÉNT. MIDEGGYIK OTT ÜL A VÁLLAINKON.CSAK ARRA VÁRNAK ,HOGY SZÓLITSUK ŐKET.AKKOR IS TESZIK A DOLGUKAT HA NEM KOMMUNIKÁLUNK VELÜK,DE HA FELVESSZŐK A KAPCSOLATOT MÉG BOLDOGABBAK ÉS SZINTE VÁRNAK SZAVAINKRA. SZÓLITSD HÁT TE IS ŐKET ÉS MINDEN UTADON MUNKÁDBAN VALAMENNYI ÜGYES BAJODBAN OTT VÁRNAK SEGITSÉGRE KÉSZEN CSAK HIVNOD SZÓLITANOD KELL ŐKET


VANKIUT

2009. május 19., kedd

AZ ELÉGEDETLENSÉG ELÉGEDETTSÉGHEZ VEZET

HA VALAMI BOSSZANT, AKÁR A BELÉD PLÁNTÁLT VALLÁSOS

HIEDELMEK,AKÁR EGYBOLDOGTALAN HÁZASSÁG EZ INDIT ARRA

HOGY KERESNI KEZD AZ IGAZSÁGOT.AKI TŐKÉLETESEN BOLDOG

ÉLETE MINDEN TERŐLETÉN, AZ NEM INDUL AZ IGAZSÁG KERESÉSÉRE

AMIKOR VALAMI ELROMLIK, AKKOR KERESED A VÁLASZT, AKIUTAT

AKKOR TUDATALATTID KINYIT ,EGY ÚJ AJTOT SZÁMODRA, ÉS UJ LELKI

TUDATOSSÁG SZÜLETIK. AMIKOR KÉSŐBB VISSZATEKINTESZ A PROBÉ-

MÁRA ,HÁLÁS LESZEL A PRÓBATÉTELÉRT ,ÉS ÁLDOD A TAPASZTALATOT.

2009. május 18., hétfő

SEMMI SEM VESZETT EL

AMIG VELÜK VOLTAM,MEGŐRIZTEM ŐKET NEVEDBEN

AMELYET NEKEM ADTÁL. MEGŐRIZTEM ŐKET SENKI MÁS

NEM VESZETT EL KŐZÜLÜK, CSAK A KÁRHOZAT FIA,IGY BETELJESEDETT AZ

IRÁS. (JÁNOS 17:12)
LEHETETLEN ,HOGY BÁRMI ELVESSZÉK , AZON EGYSZERÜ OKNÁL FOGVA,

HOGY A VÉGTELENBEN NEM VESZHET EL SEMMI. ENERGIÁT NEM LEHET

ELPUSZTITANI. SZÁMOS FORMÁT FELŐLTHET , DE EL NEM VESZHET.

A KICSINY VIRÁG AMELY A SIVATAGBAN NYILIK ,OTT VAN MINDŐRŐKKÉ.

LÁTHATATLAN A HÁROM DIMENZIOT ÉRZÉKELŐ SZÁMÁRA, DE LÉTEZÉSÜNK

MAGASABB DIMENZIÓJÁBAN OTT VIRÁGZIK MINDŐRŐKKÉ. MONDHATJUK

NEGYEDIK DIMENZIOSAN LÁTHATÓ.

MONDHATOD HOGY HANYTLIK AZ EGÉSZSÉGED, ATTOL MÉG AZ EGÉSZSÉG ,

SZÉPSÉG TŐKÉLETESSÉG , NEM SZÜNIK MEG LÉTEZNI. A VÉGTELEN GYÓ-

GYITÓ ERŐ NEM SZÜLETETT ÉS NEM FOG MEGHALNI. TE MAGAD OKOZTAD

ÉLETERŐD CSŐKKENÉSÉT, AZÁLZAL,HOGY VALAMILYEN FÉLELEM,

VAG NEGATIV ÉRZELEM FELBUKKANÁSA KŐVETKEZTÉBEN A TUDATOSSÁG

ALACSONYABB SZINTJÉRE SÜLLYEDTÉL, DE SEMMI MÁST NEM KELL TENNED

MINT TEKINTETED AZ EGYETLEN FORÁS FELÉ FORDITANOD ÉS

SZELLEMILEG,LELKILEG AZONOSITANOD MAGAD A VÉGTELEN GYÓ-

GYITÓ JELENLÉTTEL, AMELY RŐGTŐN REAGÁL , HA HOZZÁ FORGULSZ,

HOGY TŐLTSŐN EL UJRA ÉLETERŐVEL2009. május 17., vasárnap

AZ I KING TITKAI DR JOSEPH MURPHY

2 LI -CSEN

AKINEK VAN,ANNAK ME'G ADNAK, HOGY BŐSE'GBEN LEGYEN NEKI....HA TISZTÁBAN
VAGYUNK AZZAL,HOGY MINDEN ÁLDÁS FORRÁSA ISTEN, HA AZ Ő GAZDAGSÁGÁNAK TUDATÁBAN E'LÜNK,AMIKOR HÓDOLATTELJES HÜSE'GGEL
ADÓZUNK AZ IGAZI FORRÁSNAK,TUDATALATTINK MEGNŐVELI E'S SZAPORITJA JAVAINKAT. LEGYÜNK ,MINT A NAP DE'LBEN,AMELY NEM VET ÁRNYE'KOT:
AZAZ SEMMI SE TE'RITSEN EL CE'LUNKTÓL,VAGYIS ATTOL MINNE'L TŐBBET
KIFELYETZE'SRE JUTTASSUNK ISTEN E'LETE'BŐL.SZERETETE'BŐL. IGAZSÁGÁBÓL.
SZE'PSE'GE'BÓŐL. E'S VIRÁGZÁSÁBÓL
-A SZELIDEK ELLENBEN URALJÁK A FŐLDET,ÉS ÉLVZIK A BÉKE TELJESSÉGÉT."
AZOK ASZELIDEK,AKIK NYITOTTAK ÉS FOGÉKONYAK A LÉTEZÉS IGAZSÁGÁRA
EGYETLEN EMBERT SEM TEKINTENEK ELLENSÉGÜKNEK, MERT TUDJÁK,HOGY AZ ELLENSÉG-FÉLELEM TUDATLANSÁG,BABONA ,KÉTELY ÉS ROSSZAKARAT-AZ
ELMÉNKBEN LAPPANG.A SZELIDEK EGYNEK ÉRZIK MAGUKAT ISTENNEL ,AZ
ÁLDÁSOK FORRÁSÁVAL,NEM HÓDOLNAK MÁS EMBEREKNEK, VAGY TÁRGYI KÖRŐLMÉNYEKNEK,ÉS BÁR NEM LEHET MINDENKI A BARÁTJUK NEM IS TEKINTIK ELLENSÉGNEK. A SZELIDEK TUDJÁK, HOGY AZ AKI ISTEN MELETT ÁLL, MÁR
TÖBBSÉGÉS MIVEL MEGBÉKÉLTEK ÖNMAGUKKAL, RÉSZESÜLNEK MINDENBÖL AMI JO

FULL CLIP - Hero Hound Protects injured Mum.

EN

2009. május 16., szombat

A GAZDAGSÁG 15 PONTJA
HÁT NEM NAGYSZERÜ ŐRVENDEZEM AZ Ő SIKERE MIATT.RE'MELEM, EGYRE GAZDAGABB E'S GAZDAGABB LESZ. ALUDJ E'S MEGGAZDAGSZOL.:

ELALVÁS ELŐTT ALKALMAZD A KŐVETKEZŐ TECHNIKÁT: ISME'TELGESD A GAZDAGSÁG SZOT ,NYUGODTAN, KŐNNYEDE'N,E'RTE'SSEL.

ISME'TELD ÚJRA E'S UJRA MINTHA ALTATÓDALT DÚDOLNÁL. EZZEL AZ EGY SZÓVAL RINTGASD MAGAD ÁLOMBA: " gazdagság"

ÁMÚLNI FOGSZ AZ EREDME'NYEN. LAVINAKE'NT ŐZŐNLIK HOZZÁD A BŐSE'G. EZ IS A TUDATALATTID VARÁZSLATOS HATALMÁNAK EGY PE'LDÁJA.

SZOLGÁLD MAGAD AZ ELME'D HATALMÁVAL.: 1 HATÁROZD EL,HOGY KŐNNYEDE'N TUDATALATTID TE'VEDHETETLEN HATALMÁNAK SEGITSE'GEVEL
GAZDAGODSZ MEG.
2:HA KEME'NY MUNKÁVAL E'S ORCÁD VERITE'KE'VEL AKARSZ VAGYONT GYÜJTENI, AKKOR KŐNNYEN VÁLHATSZ
A LEGGAZDAGABB HALOTTÁ A TEMETŐBEN. NEM SZÜKSE'GES KÜSZKŐDNŐD E'S HALÁLRA HAJSZOLNOD MAGADAT
3:A GAZDAGSÁG NEM MÁS MINT A TUDAT ALATTI MEGGYŐZŐDE'S.E'PITSD BE A GONDOLATVILÁGODBA A GATDAGSÁG ESZME'NYE'T
4:A LEGTÉBB EMBER ESETE'BEN AZ A BAJ ,HOGY NINCSEN LÁTHATATLAN TÁMASZA. VÁLASZ ŐT TÁMASZOD.
5:ISMETELGESD A GAZDAGSÁG SZOT NAPONTA ŐT PERCIG ELALVÁS ELŐTT,E'S TUDATALATTID MEGVALÓSITJA.
6:NE FELEDD A GAZDAGSÁG E'RZETE GAZDAGSÁGOT KELT
7:TUDATODNAK E'S ATUDATALATTIDNAK EGYET KELL E'RTENIEEGYMÁSSAL.TUDATALATTID AZT FOGADJA EL AMIT TE IGAZNAK
HISZEL E'RZEL.TUDATALATTID MINDIG AZ URALKODÓ E'RZELMET FOGADJA BE.ÜGYELJ,HOGYEZ AZ E'RZELEM A GAZDAGSÁG E'S
NE SZEGE'NYSE'G LEGYEN.
8:A GAZDAGSÁGGAL KAPCSOLATOS SZELLEMI KONFLIKTUSOKAT FELOLDHATOD,HA GYAKRAN MEGERŐSITED
IGEN E'JJEL E'S NAPPAL GYARAPODOM MINDEN TE'REN.
9:FORGALMADAT MEGNŐVELHETED, HA EZT A KIJELENTE'ST ISME'TELGETED: FORGALMAM MINDEN NAP NŐVEKSZIK
HALADOK, FEJLŐDŐM,NAPRÓL NAPRA GAZDAGODOM
1O: NE IRJ ALÁ KITŐLTETLEN CSEKKETILYEN KIJELENTE'SSEL:nem jut mindenkinek VAGY semmiből sincs ele'g.
AZ ILYEN KIJELENTE'SEK FELNAGYITJÁK E'S MEGSOKSZOROZZÁK A VESZTESE'GEDET
11:A GAZDAGSÁG,SIKER GYARAPODÁS GONDOLATAIT HELYEZD EL TUDATALATTID BANKSZÁMLÁJÁBAN
E'S HATALMAS KAMATTAL KAPOD VISSZA A LETE'TET.
12:NE CÁFOLD E'RZELMILEG AZT AMIT TUDATOSAN PÁR PERCCEL KORÁBBAN MEGERŐSITETTE'L.EZZEL
SEMLEGESITENE'D A MÁR MEGERŐSITETT JOT.
13: A GAZDAGSÁGOD VALÓDI FORÁÁSA ELME'D ESZME'IBEN REJLIK.EGYETLEN ÉTLETED DOLLÁRMILLIOKAT E'RHET
TUDATALATTID MEGADJA SZÁMODRA A KERESETT ŐTLETET.
14: A GAZDAGSÁG ÁRAMLÁSÁT AZ IRIGYSE'G E'S A FE'LTE'KENYSE'G AKADÁLYOZZA.LELJ ŐRŐMŐT MÁSOK GYARAPODÁSÁBAN
15:SAJÁT ELME'DBEN REJLIK GAZDAGODÁSOD AKADÁLYA. ROMBOLD LE EZT AZ AKADÁLYT, MOST RŐGTŐN.
E'S VE'GÜL BE'KÜLJ KI ELME'DBEN MINDENKIVEL

2009. május 15., péntek

dr:JOSEPH MURPHY TUDATALATTID CSODÄLATOS HATALMA


A HÄLAADO ZSOLTÄR

UJJONGJATOK AZ URNAK, ORSZÄGOK, MIND
ÖRÖMMEL SZPLGÄLJATOK NEKI
LE´PJETEK SZINE ELE´ VI´GADOZVA!
TUDJÄTOK MEG, ISTEN AZ UR!
Ö ALKITOTT MINKET, AZ ÖVE´i VAGYUNK.
AZ Ö NE´PE VAGYUNK E´S NYÄJ A LEGELÖJE´N
LE´PJETEK BE KAPUIN HÄLAE´NEKEKKEL,
ELÖUDVARÄBA DICSÖITÖ E´NEKEKKEL!
ADJYTOK HÄLÄT E´S ÄLDJÄTOK NEVE´T,
MERT JO` AZ UR, IRGALMA ÖRÖKRE MEGMARAD,
E´S HÜSEGE NEMZEDE´KRÖL; NEMZEDE´kre.


/zsoltärok 100 1-5/
ui : naponta häromszor mondogasd el magadban vagy fenn hangon reggel es este .VÄRD az esemenyeket
free counters

2009. május 14., csütörtök

2009. május 13., szerda

MOTHER THERESA

THIS POEM WAS WRITTEN BY MOTHER THERESA AND IS ENGRAVED ON THE WALL OF HER HOME FOR CHILDREN IN CALCUTTA,; People are often unreasonable, illogical,and self-centred, FORGIVE THEM ANYWAY. If you are kind,people may accuse you of selfish,ulterior motives,BE KIND ANYWAY. If you are sucessful,you will win some falsefriends and some true enemies,SUCCED ANYWAY. If you are honest and frank,peoplemay chat you, BE HONEST AND FRANK ANYWAY..What you spendyears building,someone could destroy overnight, BUILD ANYWAY... If you find serenity and happiness,they may be jealos, BE HAPPY ANYWAY.The good you do today,people will often forget tomorrow,DO GOOD ANYWAY.GIVE THE WORLD THE BEST YOU HAVE AND IT MAY NEVER BE ENOUGHT;GIVE THE WORLD THE BEST YOU"VE GOT ANYWAY YOU SEE THE FINAL ANALYSIS; IT IS BETWEEN YOU AND GOD; IT WAS NEWER BETWEEN YOU AND THEM ANYWAY:

2009. május 7., csütörtök